Dezinfikujeme třikrát týdně 25 zastávek, říká akademik i dobrovolný hasič

29. 4. 2020

Ve své profesi je Vladimír Pejchal akademický pracovník a vysokoškolský učitel na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Přednáší a vede laboratoře organické technologie. V této nelehké době se svými kolegy a kamarády z Jednotky sboru dobrovolných hasičů MO Pardubice I aktivně bojuje proti šíření koronaviru.

Zatímco před vyhlášením nouzového stavu bylo běžnou činností Jednotky sboru dobrovolných hasičů MO Pardubice I poskytovat technickou pomoc při řešení následků mimořádných událostí, jako je např. odstranění následků silného větru, čerpání zatopených sklepů, likvidace vosích nebo sršních hnízd, záchrana zvířat či pomoc při transportech pacientů a zajišťování požární bezpečnosti při konání kulturních a sportovních akcí, v současnosti se jejich činnost radikálně změnila. Tak to vidí i zástupce velitele této jednotky doc. Ing. Vladimír Pejchal, Ph.D., který pracuje na Ústavu organické chemie a technologie.

Jak již bylo výše uvedeno, jednotka sboru dobrovolných hasičů MO Pardubice I v současné době aktivně bojuje proti šíření nemoci COVID-19. Pravidelně provádějí desinfekci zastávek MHD, tak aby se zabránilo šíření koronaviru.

„Do ulic vyjíždíme v podvečerních hodinách třikrát týdně v počtu 6 lidí. Jeden výjezd znamená ošetření 25 zastávek. Desinfekční směs se rozstřikuje motorovým postřikovačem. Tento desinfekční prostředek GPC8 se ředí vodou a již se neoplachuje. Ulpívá totiž na ošetřených površích, měl by tedy působit po dobu několika dní a virus tím efektivně zahubit. Jedná se o poměrně fyzicky náročnou činnost. Obsluha postřikovače je vybavena speciálním ochranným oblekem, rukavicemi, na obličeji ochrannou maskou s filtrem, na zádech pak postřikovačem s 20 litry desinfekčního roztoku. Jde o roztok glutaraldehydu, smáčedla, metanolu, isopropanolu a kyseliny fosforečné. Tato desinfekce se používá běžně ve veterinárních provozech i k desinfekci obydlí. Takové vysvětlení podáváme i občanům Pardubic, kteří se často ptají, čím vlastně zastávky dezinfikujeme,“ říká doc. Pejchal.

Vedle této pravidelné činnosti JS pomáhá s distribucí ochranných prostředků a desinfekce pro zdravotnická zařízení v celém Pardubickém kraji. Podílí se tedy jak na distribuci roušek, respirátorů, rukavic a desinfekce pro praktické lékaře koordinovanou z centrálního skladu v Chrudimské nemocnici, tak i na dodávkách desinfekcí do nemocnic a domovů sociální péče. Dobrovolní hasiči pomáhají rovněž se zajištěním vybavení u provizorního ubytování pro osoby bez přístřeší.