Dlouholetá spolupráce mezi fakultou a společností Synthesia pokračuje odbornými exkurzemi

27. 5. 2019

Vzájemné provázání dlouholeté spolupráce mezi Fakultou chemicko – technologickou a společností Synthesia vyústilo dne 24.5.2019 v odbornou exkurzi do vybraných provozů v Semtíně a v Rybitví. Synthesia se řadí k nadnárodním společnostem se širokým polem působnosti na průmyslové, chemické, zemědělské a medicínské platformě.

Firma je rozdělena do 4 jednotek, tzv. Strategie Business Unit (SBU) v oblasti „Organické chemie“, „Nitrocelulózy“, „Pigmentů a barviv“ a „Semtin Zone“. Mezi její odběratele patří výrobci nátěrových hmot, tiskových barviv, zpracovatelé pigmentů pro textilní průmysl, koželužny, papírny, farmaceutické firmy, zbrojařské společnosti, producenti kosmetiky a také zemědělské společnosti. Ze tří čtvrtin je produkce společnosti určena pro export.

Exkurze byla sestavena doslova „na míru“ dle přání fakulty. Účastnili se jí zájemci z řad zaměstnanců a doktorandů z různých kateder, ústavů a studijních programů. Skupina 22 účastníků byla přivítána zajímavou prezentací, kterou přednesl generální ředitel společnosti Ing. Josef Liška. V prezentaci efektivně shrnul pestrou historii společnosti od roku 1920 až do současnosti s návaznostmi na specifika místního regionu. Vyzdvihl priority společnosti na trhu u nás i v zahraničí, dotkl se personálních a technologických otázek, nastínil trend směřování vývoje společnosti Synthesia. Po občerstvení se skupina z FChT přesouvala autobusem po areálu postupně na 4 stanoviště, kde byli již připraveni zástupci jednotlivých provozních okruhů, aby zájemce seznámili se zajímavostmi a technickým vybavením daného pracoviště. Skupina navštívila provoz výroby oxycelulózy (zaměřený především na výrobu produktu OKCEL, což je oxidovaná vstřebatelná celulóza na přírodní bázi), dále provoz výroby fosgenu, kyseliny dusičné a pigmentů. Návštěvníci měli tak jedinečnou možnost se seznámit s jednotlivými technologiemi výroby zblízka a doslova „nasát“ atmosféru typickou pro chemické provozy tohoto druhu. Dozvěděli se celou řadu zajímavostí, např. o výrobě střelného prachu v minulosti a dnes, o unikátní výrobě vitamínu D2, u něhož je společnost Synthesia jednoznačným lídrem na celosvětovém trhu a také detaily o výrobě oxycelulózy pod obchodním názvem OKCEL, která plní zejména nezastupitelnou roli v medicíně u hemostatických jevů při operacích ve vnitřním prostředí lidského těla. Hemostáza je docílena touto speciálně vyvinutou oxycelulózou do 3 minut a maximálně do 21 dnů je produkt tělem beze zbytku resorbován.

Provozy společnosti jsou moderně vybaveny na evropské úrovni. Propojení řízení a ovládání provozů elektronicky je samozřejmostí. Umožňuje snadnější a bezpečnější manipulaci, příp. rychlou odstávku technologických systémů a také zpřesňuje dávkování a regulaci reakcí chemických látek. Řada návštěvníků exkurze, nejenže pozdravila své spolužáky, kteří v provozech pracují převážně na velmi odpovědných pozicích, ale měla také možnost porovnat diference mezi svými návštěvami v minulosti a nyní. Společnost Synthesia prošla za poslední desetiletí výraznou transformací, jak po stránce technologické, tak po stránce bezpečnostní a také ekologické. Vedení společnosti spatřuje hlavní cíl směřování k rozvíjení průmyslového areálu v Semtíně a v Rybitví a s příchodem řady chemických a strojírenských firem do této oblasti také vytvoření moderního tzv. „industriálního parku“ po vzoru průmyslových areálů v západní Evropě. Synthesia se řadí k největším zaměstnavatelům v Pardubickém kraji. Společnost není lhostejná ani k ekologické zátěži životního prostředí, proto vynaložila značné finanční a vývojové úsilí do rekonstrukce budov a zařízení snižující dopad na okolní přírodu a obyvatelstvo. V rámci svého rozvoje zkvalitnila i likvidaci odpadních vod a výrazně snížila emise do ovzduší.

Exkurze se nesla v přátelské atmosféře po celou dobu pobytu návštěvníků v areálu. Účastníci byli obohaceni o nové poznatky, které nejenže rozšířily jejich obzory, ale také jim umožnily si udělat o společnosti objektivní a konkrétní představu, která v mnoha případech předčila původní očekávání.

Vzájemná spolupráce mezi FChT a společností Synthesia má hlubokou tradici. Zástupci vedení společnosti jsou pravidelně zváni na významné akce fakulty, např. v rámci oceňování žáků v soutěži „Hledáme nejlepšího mladého chemika“, nebo také u příležitostí akademických obřadů, při kterých jsou udělovány Ceny generálního ředitele společnosti za obsahově nejlepší bakalářské a diplomové práce. Věříme, že tato spolupráce bude i nadále upevňována a že společnost Synthesia bude moci do svých řad přijmout další kvalitní absolventy naší fakulty!

Na Facebooku probíhá motivační kvíz o věcnou cenu, který naleznete pod názvem „Synthesia v číslech“. Slosovaný výherce získá cenu s chemickou tématikou.

Mgr. Lucie Stříbrná, Ph.D.
proděkanka FChT