Dodatečné přijímací řízení do 1. ročníku bakalářského studia akad. roku 2018/19

28. 6. 2018

Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice vypisuje "Dodatečné přijímací řízení do 1. ročníku bakalářského studia akad. roku 2018/19".  Přihlášky se přijímají do 12. srpna 2018.

Informace lze získat na e-mailové adrese: studijni.fcht@upce.cz nebo telefonicky na č. 466 037 302, 466 037 304.