Dodatečné přijímací řízení do 1. ročníku doktorského studia

22. 8. 2022

Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice vypisuje dodatečné přijímací řízení do prvního ročníku doktorského studia v akademickém roce 2022/2023 v těchto čtyřletých studijních programech:

 • Analytická chemie
 • Anorganická chemie
 • Anorganická technologie
 • Biochemie
 • Ekonomika a management podniků s procesními výrobami
 • Fyzikální chemie
 • Chemické a procesní inženýrství
  - specializace Chemické inženýrství
  - specializace Environmentální inženýrství
 • Chemie a technologie anorganických materiálů
 • Inženýrství energetických materiálů
 • Organická chemie
 • Organická technologie
 • Chemie a technologie materiálů
  obor Povrchové inženýrství

Přihlášky se přijímají do 2. září 2022.