Dodatečné přijímací řízení do 1. ročníku doktorského studia v akademickém roce 2019/2020

12. 7. 2019

Přihlášky se přijímají do 31. srpna 2019. Informace lze získat na e-mailové adrese: eva.karamazovova@upce.cz nebo telefonicky na č. 466 037 074.