ANKETA - Fakulta děkuje všem studentům za pomoc v době epidemie

10. 6. 2020

Všem studentům naší fakulty, kteří se dobrovolně zapojili do aktivit v době koronavirové epidemie, bychom chtěli touto cestou velice poděkovat.

Ať už se jednalo o aktivity spojené s šitím roušek pro rodinné příslušníky nebo okolí, pomoc v call centrech nebo seniorům, či dokonce výpomoc přímo ve zdravotnických zařízeních. Víme, že jste se jako naši studenti s pomocí zapojili na mnoha místech a vedení fakulty zajímá, jak byli naši studenti konkrétně aktivní, když se zrovna nepřipravovali na zápočty a zkoušky letního semestru. Na fakultních stránkách je proto do konce června k dispozici malá anketa, kterou můžete vyplnit a sdělit nám, jakým způsobem jste pomáhali.

Ještě jednou velké díky! Věděli jsme, že jsou naši studenti ochotní a šikovní a velmi si toho považujeme!

Děkujeme za vyplnění ANKETY