UPCE

Fakulta se zapojila do pomoci v nouzovém stavu

15. 10. 2020

Děkan Fakulty chemicko–technologické Univerzity Pardubice prof. Petr Kalenda na základě usnesení vlády České republiky ze dne 12. 10. 2020, které se týká zajištění poskytování zdravotních služeb a zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu, vyzval všechny studenty:

  • 3. ročníku bakalářského studia studijního programu, studijního oboru Zdravotní laborant
  • 2. ročníku navazujícího magisterského SP, st. oboru Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
  • 2. ročníku navazujícího magisterského SP, st. oboru Bioanalytik

k tomu, aby se zapojili do pomoci v souvislosti s výskytem epidemie COVID-19. Z této výzvy pro celkem 141 studentů vyplývá pracovní povinnost související s výkonem činnosti ve zdravotnickém zařízení na území České republiky. V rámci tohoto unesení byly sestaveny seznamy studentů, kteří by se měli do pomoci zapojit, a ty byly odeslány na příslušné orgány státní správy.

Všem studentům upřímně přejeme hodně zdraví a štěstí v této nelehké době a jejich mimořádné pomoci při této zcela nové situaci si nesmírně vážíme!

 

Mgr. Lucie Stříbrná, Ph.D.
proděkanka fakulty