Fakultu opouštějí letošní první absolventi

22. 6. 2018

V pátek 15. června proběhla v univerzitní aule první letošní slavnostní promoce, a to 162 absolventů Fakulty chemicko-technologické:

- 119 inženýrů ve studijním programu Chemie, Chemické a procesní inženýrství, Chemie a technologie materiálů, Chemie a technologie potravin, Polygrafie,

- 43 magistrů, absolventů studijního programu Speciální chemicko-biologické obory.

Nejúspěšnější absolventi obdrželi speciální ceny – rektora, děkana, nadačního fondu, partnerů, které jsou spojeny i s finanční odměnou:

Studentskou cenu rektora I. stupně obdržela absolventka Ing. Barbora Řeháková ve studijním oboru Hodnocení a analýza potravin za celkový prospěch studia „s vyznamenáním“ a vynikající úroveň a obhajobu diplomové práce „Analýza fenolických látek s antioxidačními vlastnostmi v bezkofeinové kávě“.

Další tři absolventi fakulty – Mgr. Nikola Voltnerová, Ing. Barbora Kamenická a Ing. Daniel Novotný - obdrželi Studentskou cenu rektora II. stupně.

Čtyři absolventi získali cenu Nadačního fondu Miroslava Jurečka za vynikající úroveň závěrečné diplomové práce. První cenu získala absolventka Mgr. Eliška Šťovíčková za diplomovou práci „Fosforylace rekombinantních proteinů solubilními a imobilizovanými kinázami“ ve studijním oboru Analýza biologických materiálů. Dále byly uděleny jedna druhá a dvě třetí ceny.

Další ceny spojené s finanční odměnou udělené absolventům za jejich výkony:

- děkan fakulty – Studentská cena děkana Fakulty chemicko-technologické (pěti absolventům - Ing. Vendule Meinhardové, Ing. Michaele Lutrové, Ing. Janu Smolíkovi, Mgr. Pavle Fialové a Ing. Monice Chládkové);

- speciální ceny udělují i partnerské společnosti Fakulty chemicko-technologické: Devro, s.r.o., Synthesia, a.s., Precheza, a.s., Česká sklářská společnost, JUTA a.s., Pfizer, spol. s r.o., S&K LABEL, spol. s.r.o.