Vzhledem ke vzniklé situaci v České republice a ve světě se snažíme flexibilně reagovat a prodlužujeme opět termíny podávání přihlášek pro bakalářské a doktorské stud. programy!
Cílem tohoto rozhodnutí vedení fakulty je maximálně umožnit studentům, vzhledem k aktuálně nepříznivé situaci ve společnosti, aby mohli své přihlášky zasílat i po původně plánovaném termínu. Věříme, že si tak snáze najdete cestu podat si přihlášku a začít svou budoucnost studiem chemie právě u nás.
Nově se mění i termín přijímacích řízení pro doktorské programy!

Aktuální info pro nové uchazeče o studium a studenty naší fakulty:

 • Prodlužujeme termín podávání přihlášek do bakalářských a doktorských studijních programů shodně do 30. června 2020.
   
 • Posouváme termín přijímacího řízení pro doktorské studijní programy na 14. září 2020.
   
 • Součástí podávané přihlášky do bakalářských st. programů je na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře. Vzhledem k okolnostem není nutné dodržet předem stanovený termín a je možné potvrzení zaslat až společně s úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení.
   
 • Od 11. května se smí studenti účastnit studia za daných hygienických pravidel a nejvýše ve skupině 15 osob. Rozestupy min 2 metry je nutné dodržovat při výuce i ve společných prostorách fakulty.
   
 • Na studijní oddělení i na celou fakultu mají od pondělí 27. dubna přístup všichni studenti ve všech ročnících studia za dodržení daných hygienických pravidel.
   
 • Ke dni 28. dubna byl aktulizován Harmonogram akademického roku.
   
 • U hlavního vchodu je umístěna dezinfekce, při příchodu proveďte dezinfekci rukou. Dezinfekce je i u vstupu na studijní oddělení.
   
 • Veškeré dotazy ke studiu lze zasílat na emailovou adresu studijni.fcht@upce.cz nebo vyřídit telefonicky.

Sledujte též info na univerzitním webu bit.ly/UPCEkoronavirus. a náš facebook @fchtupa.

false

Přijímací řízení

 

 

 

Důležitá data

 • Termín podání přihlášek pro bakalářské studijní pr.: posunuto do 30. 6. 2020!
 • Termín přihlášek pro navazující magisterské pr.: 31. 7. 2020
 • Uzávěrka přihlášek pro doktorské pr.: posunuto do 30. 6. 2020!

Přijímací zkoušky

 • bakalářské programy: bez přijímacích zkoušek na základě výsledků středoškolského studia
 • navazující magisterské programy: 2. - 3. 9. 2020
 • doktorské programy: posunuto na 14. 9. 2020!

Jak se přihlásit ke studiu na FChT?

 • termíny podání přihlášek
 • možné formy přihlášek a poplatky
 • informace k podání přihlášky
 • kontakty
Jak podat přihlášku

O přijímacím řízení

 • podrobná kritéria a podmínky přijetí
 • odhady počtů přijímaných uchazečů
 • informace k průběhu přijímacího řízení
 • směrnice k přijímacímu řízení
Informace
Rozšířit fotografii: 
true
Fotogalerie: Univerzita v čase koronaviru
Zažili jsme poloprázdný kampus, univerzitu bez studentů i akademiků, nový studijní i pracovní režim. Byli jsme spolu, i když vlastně daleko od sebe. Naučili jsme se nové věci, zlepšili se v komunikaci na dálku, řešili mnoho zádrhelů,...
true
Rozšířit fotografii: 
true
Fotogalerie: Univerzita v čase koronaviru
Zažili jsme poloprázdný kampus, univerzitu bez studentů i akademiků, nový studijní i pracovní režim. Byli jsme spolu, i když vlastně daleko od sebe. Naučili jsme se nové věci, zlepšili se v komunikaci na dálku, řešili mnoho zádrhelů,...