Výuka
jede on-line, umožněná je i prezenčně
Laborky
pro všechny ročníky
Zrušeno
pravidelné testování na UPa
Konzultace
jsou bez omezení

Zdraví je pro nás a naši fakultu prioritní záležitost. Uvědomujeme si komplikace spojené s aktuálními opatřeními vlády v souvislosti s epidemiologickou situací. Jako fakulta se snažíme reagovat co nejlépe s ohledem na celkový vývoj situace a možnosti, jaké v aktuální situací máme.

Informace


 • Podmínky prokázání bezinfekčnosti jsou ve všech případech dány aktuálním Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR.

 • Prosíme všechny studenty a zaměstnance, aby dodržovali povinnost nosit respirátory třídy FFP2 (KN95) bez výdechového ventilu ve vnitřních prostorách fakulty kromě těchto vyjímek:
  - respirátor nemusí při výuce nosit studenti, kteří sedí v lavici či jsou jinak usazeni, a akademičtí pracovníci
  - respirátor není nutné nosit při zkoušce, pokud je mezi všemi přítomnými dodržena minimální vzdálenost 1,5 m
  - respirátor nemusí nosit studenti v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik)
  - respirátor nemusí nosit zaměstnanci v době výkonu práce na pracovišti po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti osoby jiné než spolupracovníka

 • Všichni studenti a účastníci prezenčního vzdělávání jsou nadále povinni dodržovat hygienická pravidla stanovená MZČR - mytí a dezinfekci rukou, bezpečné rozestupy.

 • Při příchodu hlavním vchodem proveďte dezinfekci rukou, stojany s dezinfekcí jsou i u vstupu na studijní oddělení a na dalších mistech fakulty.

false

Aktuální opatření na FChT:


VÝUKA

 • Osobní přítomnost studentů na praktické výuce v laboratořích je umožněna pro všechny ročníky všech typů studia bez omezení počtu studentů.
 • Výuka formou přednášek, cvičení a seminářů je možná i prezenčně pro všechny ročníky.
 • Pro přijíždějící studenty v rámci Erasmus+ platí stejné podmínky jako pro ostatní studenty.
 • Konzultace probíhají bez omezení počtu studentů.

TESTOVÁNÍ

 • Od 1. července se ruší pravidelné testování studentů a zaměstnanců na Univerzitě Pardubice. Přítomnost studentů je umožněna v souladu s Opatřením rektora č. 8/2021.
 • Přítomnost studenta a zaměstnance je možná zejména, pokud osoba nemá příznaky onemocnění COVID-19 a dodržuje veškerá přijatá opatření vlády ČR.

Návrat do ČR

 • Student, který byl v posledních 14 dnech déle než 12 hod nebo 24 hodin, jde-li o sousední zeměna území státu, který je na seznamu zemí s nízkým, středním nebo vyšším rizikem výskytu onemocnění COVID-19, má povinnost informaci nahlásit studijnímu oddělení fakulty.
 • To platí i pro zaměstnance, kteří nahlásí informaci přímému vedoucímu a na personální oddělení.
 • Musí se prokázat potvrzením o negativním antigenním testu od poskytovatele zdravotních služeb z posledních 48 hodin (v případě návratu z území států, které jsou na seznamu zemí s nízkým nebo středním rizikem), nebo negativním RT- PCR testu z posledních 72 hodin (v případě návratu z území států, které jsou na seznamu zemí s vysokým a vyšším rizikem).
  Osvobozeni od povinnosti prokázat se testem jsou studenti a zaměstnanci:
  - plně naočkováni (uplynulo min.14 dnů od poslední dávky očkování)
  - v uplynulých 180 dnech prodělali onemocnění COVID-19

Vzdělávání (kurzy, licenční studium) a zkoušky v prezenční formě

 • Dle aktuálně platného mimořádného opatření MZd nejsou pro vzdělávání a zkoušky stanovena žádná specifická opatření, kromě hygienických, ani není třeba dokládat bezinfekčnost.

Sledujte též info na univerzitním webu bit.ly/UPCEkoronavirus. a náš facebook @fchtupa.

false
Rozšířit fotografii: 
false
Fotogalerie: Univerzita v čase koronaviru
Zažili jsme poloprázdný kampus, univerzitu bez studentů i akademiků, nový studijní i pracovní režim. Byli jsme spolu, i když vlastně daleko od sebe. Naučili jsme se nové věci, zlepšili se v komunikaci na dálku, řešili mnoho zádrhelů,...