Výuka
jede on-line, umožněná je i prezenčně
Laborky
obnoveny pro všechny ročníky
Testování
pro přítomné studenty i zaměstnance
Konzultace
jsou bez omezení

Zdraví je pro nás a naši fakultu v tuto chvíli prioritní záležitost. Uvědomujeme si komplikace spojené s aktuálními opatřeními vlády v souvislosti s epidemiologickou situací. Jako fakulta se snažíme reagovat co nejlépe s ohledem na celkový vývoj situace a možnosti, jaké v aktuální situací máme.

Informace


 • Aktuálně: Opatření děkana č. 9/2021 k výuce na FChT od 24. 5.

 • Prosíme všechny studenty a zaměstnance, aby dodržovali povinnost nosit respirátory třídy FFP2 (KN95) bez výdechového ventilu nebo chirurgické roušky ve vnitřních prostorách fakulty. 

 • Všichni studenti a účastníci prezenčního vzdělávání jsou nadále povinni dodržovat hygienická pravidla stanovená MZČR - mytí a dezinfekci rukou, bezpečné rozestupy.

 • Při příchodu hlavním vchodem proveďte dezinfekci rukou, stojany s dezinfekcí jsou i u vstupu na studijní oddělení a na dalších mistech fakulty.

false

Aktuální opatření na FChT:


VÝUKA

 • Osobní přítomnost studentů na praktické výuce v laboratořích je umožněna pro všechny ročníky všech typů studia bez omezení počtu studentů.
 • Výuka formou přednášek, cvičení a seminářů v Bc. a Mgr. studijních programech probíhá on-line v reálném čase dle rozvrhu.
 • Výuka formou přednášek, cvičení a seminářů je možná i prezenčně pro všechny ročníky.
 • Pro přijíždějící studenty v rámci Erasmus+ platí stejné podmínky jako pro ostatní studenty.
 • Konzultace probíhají bez omezení počtu studentů.

TESTOVÁNÍ

 • Přítomnost studentů je umožněna v souladu s Opatřením rektora č. 6/2021. Tedy zejména v případě, že student nemá příznaky onemocnění COVID-19 a současně podstoupil v posledních 7 dnech test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem na Univerzitě Pardubice.
 • Výjimky z tohoto testování jsou uvedeny v Opatření rektora.
 • Přítomnost zaměstnanců je umožněna těm, kteří podstoupili v posledních 7 dnech test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.
 • Další podrobnosti, výjimky a informace k testování najdete na studentském a zaměstnaneckém intranetu.

Návrat do ČR

 • Student, který byl v posledních 14 dnech déle než 12 hod na území státu, který není na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19, má povinnost informaci nahlásit studijnímu oddělení fakulty.
 • To platí i pro zaměstnance, kteří nahlásí informaci přímému vedoucímu a na personální oddělení.
 • Do doby předložení negativního výsledku testu z České republiky nebo uplynutí karantény mu není dovoleno vstoupit do učeben a na pracoviště fakulty.

Vzdělávání (kurzy, licenční studium) a zkoušky v prezenční formě

 • Povoluje se účast na přijímacích zkouškách tak, že mezi jednotlivými osobami je rozestup minimálně 1,5 m.
 • Maximální přípustný počet přítomných účastníků nesmí být vyšší než 50 % celkové kapacity míst k sezení.
 • Celkový počet přítomných osob (včetně zkoušejících) nesmí být vyšší než 50 osob ve vnitřních prostorech nebo 100 osob ve vnějších prostorech.
 • Všechny přítomné osoby prokáží, že splňují podmínky v bodu I/18 Přílohy č. 1 Mimořádného opatření č. 471 Ministerstva zdravotnictví týkající se testování zaměstnanců a studentů fakulty.
 • Všichni použijí po celou dobu respirátor nebo obdobný prostředek bez výdechového ventilu naplňující technické požadavky, včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % s výjimkami pro tento typ prostředku stanovenými mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které upravuje povinnost užití ochranného prostředku dýchacích cest.
 • Všichni účastníci jsou usazeni (mimo praktickou výuku nebo praktickou zkoušku) tak, že je vždy ponecháno mezi účastníky nejméně jedno neobsazené sedadlo.

Sledujte též info na univerzitním webu bit.ly/UPCEkoronavirus. a náš facebook @fchtupa.

false
Rozšířit fotografii: 
false
Fotogalerie: Univerzita v čase koronaviru
Zažili jsme poloprázdný kampus, univerzitu bez studentů i akademiků, nový studijní i pracovní režim. Byli jsme spolu, i když vlastně daleko od sebe. Naučili jsme se nové věci, zlepšili se v komunikaci na dálku, řešili mnoho zádrhelů,...