Výuka
stále jedeme on-line
Laborky
jsou aktuálně zrušeny
1 na 1
povoleny individuální konzultace
10 osob max
povolena účast na přijímačkách

Zdraví je pro nás a naši fakultu v tuto chvíli prioritní záležitost. Uvědomujeme si komplikace spojené s aktuálními opatřeními vlády v souvislosti s epidemiologickou situací. Jako fakulta se snažíme reagovat co nejlépe s ohledem na celkový vývoj situace a možnosti, jaké v aktuální situací máme.
Stále si nezapomeňte při vstupu na fakultu, studijní oddělení i kamkoli do společných prostor vzít roušku či vhodnou ochranu dýchacích cest

(AKTUALIZOVÁNO 22. 1. 2021):
Od 23. 1. 2021 se na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice omezuje výuka takto:

false
 • V návaznosti na aktuální opatření fakulta pokračuje dále v on-line výuce.
 • Veškerá výuka v Bc. a Mgr. studijních programech formou přednášek, cvičení a seminářů bude on-line v reálném čase dle rozvrhu.
 • Podrobnější informace pro studenty k formě a způsobu online výuky najdete na intranetu.
 • Pro všechny studenty je možná účast na individuálních konzultacích a to pouze 1 student a 1 akademický pracovník.
 • Povoluje se účast na přijímacích zkouškách na vysoké školy za účasti nejvýše 10 osob.
 • Zkoušky mohou probíhat při počtu maximálně 10 osob v jeden čas a místě.
 • Ruší se výuka v laboratořích pro všechny ročníky Bc., NMgr. i Ph.D. studijních programů.
 • Exkurze se ruší.
 • Na kurzech celoživotního vzdělávání se zakazuje osobní přítomnost studentů, výuka může probíhat on-line formou.
 • Přijíždějící studenti v rámci Erasmu - výuka bude probíhat on-line formou.
 • Do odvolání je pozastavena možnost osobní návštěvy studijního oddělení. Pro komunikaci primárně využívejte emailovou adresu studijni.fcht@upce.cz nebo telefon.
 • Dodržujte hygienická pravidla - mytí a dezinfekci rukou, bezpečné rozestupy při pohybu ve společných prostorách fakulty.
 • Při příchodu hlavním vchodem proveďte dezinfekci rukou, stojany s dezinfekcí jsou i u vstupu na studijní oddělení a na dalších mistech fakulty.
 • Další podrobnosti sledujte na studentském intranetu fakulty.

Sledujte též info na univerzitním webu bit.ly/UPCEkoronavirus. a náš facebook @fchtupa.

false
Rozšířit fotografii: 
false
Fotogalerie: Univerzita v čase koronaviru
Zažili jsme poloprázdný kampus, univerzitu bez studentů i akademiků, nový studijní i pracovní režim. Byli jsme spolu, i když vlastně daleko od sebe. Naučili jsme se nové věci, zlepšili se v komunikaci na dálku, řešili mnoho zádrhelů,...