Aktuální koronavirové informace platné od 19. února

Zdraví je pro nás a naši fakultu prioritní záležitost. Uvědomujeme si komplikace spojené s aktuálními opatřeními vlády v souvislosti s epidemiologickou situací. Jako fakulta se snažíme reagovat co nejlépe s ohledem na celkový vývoj situace a možnosti, jaké v aktuální situací máme.

Informace


 • Všichni studenti a účastníci prezenčního vzdělávání jsou povinni dodržovat hygienická pravidla stanovená MZČR

 • Při příchodu hlavním vchodem proveďte dezinfekci rukou, stojany s dezinfekcí jsou i u vstupu na studijní oddělení a na dalších mistech fakulty.

false

Aktuální opatření:


VÝUKA

 • Osobní přítomnost studentů na praktické výuce v laboratořích je umožněna pro všechny ročníky všech typů studia bez omezení počtu studentů.
 • Výuka formou přednášek, cvičení a seminářů je možná i prezenčně pro všechny ročníky.
 • Pro přijíždějící studenty v rámci Erasmus+ platí stejné podmínky jako pro ostatní studenty.

TESTOVÁNÍ, PROKAZOVÁNÍ, OČKOVÁNÍ

 • Od 1. 2. se ruší povinnost očkování proti nemoci covid-19 osobám, které se připravují na výkon zdravotnického povolání nebo povolání sociálního pracovníka a konají praktickou výuku u poskytovatele zdravotních nebo sociálních služeb.
 • Od 10. 2. se ruší povinnost prokazování bezinfekčnosti ve stravovacích zařízeních, tedy i v menzách.
 • Od 18. 2. se ruší organizované testování pro všechny zaměstnance, screeningové testování a povinnost prokazování bezinfekčnosti u studentů ubytovaných na vysokoškolských kolejích.

RESPIRÁTORY

 • Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (respirátory FFP2 apod.) ve všech vnitřních prostorech fakulty.
 • Výjimka z této povinnosti je stanovena pro výuku do 50 studentů.

HROMADNÉ AKCE (promoce, akademické obřady, sportovní akce, konference)

 • Od 19. 2. do 28. 2. 2022 je nařízeno
  a) umožnit v jednom čase přítomnost nejvýše 500 diváků, pokud nejsou usazeni, nebo
  b) v případě, že jsou všichni diváci usazeni, nejvýše 1 000 diváků; přesahuje-li kapacita prostoru 1000 sedících diváků, lze z počtu míst nad 1000 obsadit nejvýše 50% maximální kapacity k sezení.

Sledujte též info na univerzitním webu bit.ly/UPCEkoronavirus. a náš facebook @fchtupa.

false
Rozšířit fotografii: 
false
Fotogalerie: Univerzita v čase koronaviru
Zažili jsme poloprázdný kampus, univerzitu bez studentů i akademiků, nový studijní i pracovní režim. Byli jsme spolu, i když vlastně daleko od sebe. Naučili jsme se nové věci, zlepšili se v komunikaci na dálku, řešili mnoho zádrhelů,...