Rozšířit fotografii: 
false
Kontakt 2019
Na Fakultě chemicko-technologické UPa a současně v Aule proběhl v březnu tradiční veletrh pracovních příležitostí KONTAKT 2019. Studenti tak měli možnost setkat se přímo se zástupci celkem 53 firem a popovídat si s personalisty nejen o...
Stříbrné medaile pro členy Vědecké rady
Na 16. zasedání Vedecké rady FChT a současně posledním zasedání rady ve funkčním období 2015-2019 se děkan fakulty prof. Petr Kalenda rozhodl udělit členům Vědecké rady Stříbrnou medaili za zásluhy a vyjádřit tak všem své poděkování a ocenění...
Studenti se zabývali "zelenou chemií"
V rámci programu CoCo+, který probíhal souběžně s projektovým dnem soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR, navštívili naši fakultu studenti z Norska, Portugalska a Chorvatska. 
Chemiklání 2019
Na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice se utkalo přes 300 středoškoláků na 4. ročníku soutěže Chemiklání.  63 týmů z České republiky i ze Slovenska se utkalo v řešení chemických úloh na čas.
2. semináře pro učitele chemie
Semináře pro středoškolské učitele chemie pokračovaly v únoru druhým dějstvím s přednáškami Mgr. Světlany Sajdlové o polarizaci světla a Ing. Miloslava Slezáka, CSc. o nakládání s odpady.
Dny otevřených dveří 2019
Dny otevřených dveří pro veřejnost byly naplánovány na 30. ledna a 13. února. Přes 500 návštěvníků se dozvědělo zajímavosti o naší fakultě a informace o nabízených studijních programech. Poté si prohlédli několik...
Volba děkana FChT
Na 13. zasedání Akademického senátu FChT dne 21. ledna 2019 proběhla volba kandidáta na děkana FChT pro funkční období 2019-2023. Post obhájil prof. Ing. Petr Kalenda, CSc. a návrh na jeho jmenování děkanem byl předán rektorovi Univerzity...
Exkurze SPŠCh Pardubice a Ostrava
Exkurze středoškoláků ze SPŠ chemické v Pardubicích a SPŠ chemické akademika Heyrovského v Ostravě. Studenti si nejprve vyslechli krátkou prezentaci o naší fakultě, aby se pak vydali na vybraná pracoviště a navštívili několik laboratoří a...
Tříkrálová sbírka
Přispěli jsme na dobrou věc. Tříkrálová sbírka zavítala na děkanát Fakulty chemicko-technologické UPa pod záštitou Oblastní charity Pardubice.