Historie fakulty

Na podzim roku 1945 vystoupily iniciativně chemické továrny s návrhem na vybudování Vysoké školy chemické přímo v Pardubicích a pět let nato, dne 27. června 1950, byla rozhodnutím československé vlády zřízena. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných prostorách pekařské a cukrářské průmyslovky. V následujícím akademickém roce byla pro potřeby vysoké školy upravena budova bývalé státní průmyslové školy, jež je dodnes součástí hlavní budovy Fakulty chemicko-technologické na náměstí Čs. legií. V listopadu 1953 se status školy změnil a nařízením vlády vznikla Vysoká škola chemicko-technologická v Pardubicích známá pod zkratkou VŠCHT, v jejímž čele stál rektor.

 

Vysoká škola se ve "městě chemie" velice rychle rozvíjela. Původní čtyřleté studium se změnilo v pětileté a studenti si mohli postupně vybírat ze sedmi specializací chemie a technické chemie, jejichž počet se v pozdějších letech zdvojnásobil. Teoretické předměty se staly samozřejmou součástí výuky a vědecký výzkum soustavnou činností na všech katedrách. Na škole působilo mnoho významných vědců a pedagogů. Za všechny nelze nevzpomenout alespoň prof. Miroslava Jurečka, zakladatele české školy organické analýzy, prof. Jiřího Klikorku, prvního a dlouholetého rektora VŠCHT, a doc. Jana Wanku, významného analytika, kteří se spolu s dalšími vynikajícími odborníky stali zároveň zakladateli prvních specializovaných kateder vysoké školy.

Pro narůstající počet studentů i učitelů vznikla potřeba nových poslucháren i laboratoří. Více než 15 let trvala postupná výstavba potřebného pedagogického, vědecko-badatelského i sociálního zázemí. Na počátku 60. let byl na okraji města postaven pavilon pro technologické katedry a k historické budově v centru města bylo přistavěno severní a západní křídlo. Na pravém břehu Labe byly vybudovány nové vysokoškolské koleje, menza a tělovýchovná zařízení, které slouží studentům dodnes.

Významným mezníkem v historii školy se stal 17. leden roku 1991, kdy byl přijat nový statut, v němž byla poprvé zakotvena existence dvou fakult: Fakulty chemicko-technologické a nově zřízené Fakulty územní správy, základ budoucí univerzity. Otevřením Fakulty územní správy, která byla v roce 1993 přejmenována na Fakultu ekonomicko-správní, reagovala VŠCHT na aktuální potřebu kvalifikovaných odborníků pro oblast státní správy a samosprávy i pro nově vznikající soukromé firmy.

Z jednooborové školy se stala instituce poskytující vysokoškolské vzdělání univerzitního typu, nesoucí od 31. března 1994 nový název Univerzita Pardubice.

Za více než šedesát let své existence se stala Vysoká škola chemicko-technologická a její pokračovatelka Univerzita Pardubice významným centrem vzdělanosti, jež vychovalo přes deset tisíc vysoce kvalifikovaných odborníků. Univerzita Pardubice s téměř deseti tisíci studenty a řadou graduovaných pedagogů, dnes jediná vysoká škola univerzitního typu v Pardubickém kraji, oživuje a obohacuje život města a regionu i po stránce kulturně společenské a vrostla do nich pevně hlubokými kořeny.

Snad i do budoucna bude Univerzitě Pardubice trvalou devízou přísloví Omni thesauro sapientia praestat et auro, tedy Moudrost je lepší než zlato a všechny poklady světa.

Rozšířit fotografii: 
false