Historie fakulty

Historie Fakulty chemicko – technologické Univerzity Pardubice má hluboké kořeny sahající až do roku 1950, kdy byla založena Vysoká škola chemická, která byla záhy přejmenována na Vysokou školu chemicko – technologickou v Pardubicích. Významným impulsem pro založení vysoké školy v Pardubicích byla silná potřeba vysokoškolsky vzdělaných odborníků pro bouřlivě se rozvíjející chemický průmysl v našem regionu. Dalším důvodem byla vysoká koncentrace významných odborníků – vědců, kteří v Pardubicích během 2. světové války, v době uzavření vysokých škol, pracovali především na Výzkumném ústavu organických syntéz v Rybitví a připravovali založení vysoké školy.

V roce 1950 se tyto snahy proměnily v realitu a do prvního ročníku nastoupilo prvních 120 posluchačů. Vysoká škola chemicko – technologická si vybudovala zvučné renomé na poli vzdělanosti a vědy a její existence je neodmyslitelně spjata s takovými podniky jako jsou Synthesia nebo Výzkumný ústav organických syntéz. Historickým milníkem se stal rok 1991, kdy se původní jednofakultní Vysoká škola chemicko – technologická transformovala na Fakultu chemicko – technologickou nejprve pod křídly VŠCHT v Pardubicích a později v roce 1994 pod Univerzitou Pardubice.

Fakulta chemicko - technologická je „vlajkovou lodí“ Univerzity Pardubice, která je vnímána jako vysoká škola s kvalitní výukou a vynikajícími výsledky vědecké práce u nás i v zahraničí. Fakulta má stále dominantní podíl na vědeckém výkonu celé univerzity. Několikrát ve své novodobé historii zvítězila v soutěži o „Fakultu roku“ v oblasti chemie v České republice.

Od roku 2009 sídlí FCHT v moderním areálu, který Univerzita Pardubice vybudovala v univerzitním kampusu v Pardubicích – Polabinách. Moderní laboratoře různého typu od těch elementárních posluchačských, až po špičkově vědecké jsou neodmyslitelným předpokladem dalších úspěchů fakulty.

V roce 2015 univerzita dokončila rekonstrukci a dostavbu zbývajících prostor v původním areálu fakulty na náměstí Čs. legií v centru metropole, kde vznikly moderní laboratoře špičkového Centra materiálů a nanotechnologií. Postupně se zrekonstruovaly i budovy technologických kateder v Technologickém areálu v Doubravicích. Velmi zásadní je i přístrojové vybavení ústavů, které je srovnatelné s obdobnými pracovišti ve vyspělých zemích, a které se neustále rozvíjí.

Za 70 let existence, ale zejména v posledních 30 letech se fakulta rozvinula v moderní vysokoškolské pracoviště, které má přesahový a udržitelný potenciál do budoucna. Fakulta chemicko – technologická formuje a bude i nadále ovlivňovat tvář vzdělanosti, vědy, ale i tradičních hodnot celé Univerzity Pardubice.

Snad i do budoucna bude Univerzitě Pardubice trvalou devízou přísloví Omni thesauro sapientia praestat et auro, tedy Moudrost je lepší než zlato a všechny poklady světa.

Rozšířit fotografii: 
false