Studenti na katedře analytické chemie v akademickém roce 2016/2017

Doktorandi - prezenční studium

 

Studijní program P1419, obor 1403V001

Ing. Karolína Adámková

Ing. Roman Hájek

Ing. Michaela Chocholoušková

Ing. Jitka Klikarová

Ing. Martina Komendová

Ing. Michaela Kovářová

Ing. Šárka Melicharová

Ing. Martin Pavlačka

Ing. Silvie Surmová

Ing. Tereza Šídová

Ing. Miroslava Zelená

Ing. Simona Žabčíková