Milí absolventi,

bývalí studenti univerzity či její předchůdkyně Vysoké školy chemicko-technologické, všichni přátelé a příznivci Univerzity Pardubice,
Univerzita Pardubice by s Vámi ráda navázala těsnější vazby, a to prostřednictvím Klubu absolventů a přátel vysoké školy v Pardubicích, jehož záměrem je podpora činnosti a aktivit Univerzity Pardubice a udržování vazeb a kontaktů absolventů a přátel s univerzitou a jejími pracovišti, i mezi sebou navzájem.

Účelem naší vzájemné komunikace je:

  • informování o činnosti a záměrech univerzity,
  • pořádání informačních a přátelských setkání a dalších akcí,
  • případně získávání materiální podpory pro činnost univerzity a jejích fakult.

Můžete s námi vejít v kontakt prostřednictvím e-mailové adresy: alumni@upce.cz .

false
Rozšířit fotografii: 
true