Studenti a SOČ

Hedvika Čapková

Jediná představitelka oboru fyzika pod dohledem Tomáše Plecháčka pracovala na měření Seebeckových koeficientů nových materiálů, které mohou sloužit pro termoelektrické aplikace.

Hedvika pracuje již druhým rokem na své Středoškolské odborné činnosti. Letos jakožto studentka třetího ročníku postoupila do krajského kola.

Magdaléna Kašparová

Magda se v rámci svého pobytu v SLChPL zabývala přípravou a charakterizací funkcionalizovaných vrstevnatých fosfonátů odvozených od gama modifikace fosforečnanu zirkoničitého. Magda společně se Sabinou pracovala v týmu Kláry Melánové.

Sabina Vebrová

Tématem práce Sabiny je příprava kompozitů polyanilínu s vrstevnatými kyselými fosfonáty zirkonia.  Sabina se svou prací postoupila do krajského kola SOČ.

Anna Rejzková

V rámci své SOČ pracuje Anna na syntéze ligandů s terminálními kyselinami, které lze použít při přípravě vrstevnatých anorganicko-organických materiálů nebo koordinačních polymerů.

Pod vedením Jana Svobody připravila Anna během své stáže ve Společné laboratoři ucelenou sérii bromovaných prekurzorů odvozených od benzofenonu.

Tomáš Kotačka

Tomáš se během svého pobytu ve Společné laboratoři v týmu Jana Svobody zaměřil na syntézu 5‑sulfopentylfosfonové kyseliny. Tato práce rozšiřuje téma, se kterým letos postoupil do krajského kola SOČ.