Témata bakalářských prací pro 2013-2014 vypsané na oddělení nátěrových hmot a organických povlaků ( (Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů)

 1. Povrchová ochrana dřeva. (R/RE)
 2. Nátěry střešních krytin. (R)
 3. Fasádní nátěrové hmoty. (R)
 4. Plniva  přírodního původu pro fasádní nátěry. (R/RE)
 5. Barevné pigmenty pro fasádní nátěry. (R)
 6. Použití expandovatelných plniv přírodního původu v oblasti nátěrových hmot a ve stavebních materiálech. (R)
 7. Povlaky a nátěrové hmoty s fotokatalyticky aktivním oxidem titaničitým. (R/RE)
 8. Povrchová úprava vybraných historických objektů. (R)
 9. Povrchová ochrana konstrukčních a stavebních materiálů vůči působení sladké vody. (R/RE)
 10. Povrchová ochrana kovových  materiálů v prostředí s vysokým obsahem chemicky znečišťujících látek. (R/RE)
 11. Protipožární nátěry. (R)
 12. Antivegetativní nátěry. (R)
 13. Antifungicidní nátěry. (R)
 14. Zinek v ochranných povlacích pro náročnou protikorozní ochranu ocelových konstrukcí. (R/RE)
 15. Termostabilní nátěry. (R/RE)
 16. Geopolymery pro ochranné povlaky a stavební materiály. (R/RE)
R-práce rešeršního charakteru
RE-práce rešeršního i experimentálního charakteru

Témata bakalářských  prací pro 2013/2014 vypsané na oddělení nátěrových hmot a organických povlaků (pro Farmakochemie a medicinální materiály)
 • Vlastnosti a aplikace makromolekulárních látek přírodního původu v polymerních materiálech. (R)
prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.
 • Přírodní pryskyřice a jejich současné využití. (R/RE)
prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.
 • Barevné pigmenty pro mediciální materiály. (R)
prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.
 • Oxid titaničitý a jeho využití ve farmakochemii a v polymerních materiálech. (R/RE)
prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.
 • Montmorillonit, využití jeho vlastností v polymerních materiálech. (R/RE)
Ing. David Veselý, Ph.D.
 • Oxid křemičitý, struktura, vlastnosti a jeho využití ve speciálních aplikacích pro polymery. (R/RE)
prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.
 • Přírodní látky fenolického typu a jejich role při tvorbě polymerního filmu. (R/RE)
Ing. David Veselý, Ph.D.
R-práce rešeršního charakteru
RE-práce rešeršního i experimentálního charakteru

Témata bakalářských  prací pro 2013/2014 vypsané na oddělení nátěrových hmot a organických povlaků
 • Pojiva pro ekologicky nezávadné nátěrové hmoty. (R/RE)
prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.
 • Využití pryskyřic přírodního původu v povrchové úpravě materiálů. (R/RE)
prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.
 • Povrchová úprava  čokolády –využití pryskyřice benzoe a dalších přírodních pryskyřic. (R)
prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.
 • Historie získávání přírodního kaučuku, jeho výroba a současné využití. (R)
prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.
 • Inhibitory nitkové koroze pro organické povlaky. (R/RE)
prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.
 • Minium - vlastnosti, použití v antikorozních nátěrech. Je možné ho nahradit? (R/RE)
prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.
 • Formulace organických povlaků s obsahem netoxických korozně-inhibičních pigmentů. (R/RE)
prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.
 • Syntéza směsných oxidů kovů se strukturou perovskitu pro antikorozní  ochranné povlaky. (R/RE)
prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.
 • Příprava a studium vlastností feritů a spinelů pro  organické povlaky. (R/RE)
prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.
 • Organické inhibitory koroze  a pigmenty pro aplikace ve vodouředitelných a rozpouštědlových organických povlacích. (R)
prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.
 • Inhibitory koroze kovů získávané z přírodních surovin. (R)
prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.
 • Historie a  využívání barviv přírodního původu. (R)
prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.
 • Barevné pigmenty přírodního i syntetického původu pro technické i umělecké využití. (R)
prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.
 • Fosilní schránky živočichů a jejich využití v organických povlacích. (R/RE)
prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.
 • Uhlík, jeho formy a využití v moderních materiálech. R)
prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.
 • Uhlíkové nanotrubky jako speciální pigmenty pro organické povlaky.(R/RE)
prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.
 • Sledování koroze organických povlaků pomocí elektrochemických metod. (R)
prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.
 • Funkční povlaky a nátěry s fotokatalyticky aktivním oxidem titaničitým. (R/RE)
prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.
 • Povrchová úprava historických památek a významných technických objektů. (R)
prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.
 • Geopolymery: jejich využití  v povrchové ochraně materiálů (R/RE)
prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.
 • Ochrana dřevěných materiálů vůči působení mikroorganismů. (R)
Ing. David Veselý, Ph.D.
 • Ethylsilkátové povlaky. (R/RE)
Ing. David Veselý, Ph.D.
 • Historický vývoj a vývoj nanášecích technik nátěrových hmot. (R)
Ing. David Veselý, Ph.D.
 • Ochranné organické povlaky s vysokým obsahem kovových částic. (R/RE)
Ing. David Veselý, Ph.D.
 • Kovové povlaky. (R)
Ing. David Veselý, Ph.D.
 • Nátěry odolávající expozici zvýšeným a vysokým teplotám. (R/RE)
Ing. David Veselý, Ph.D.
 • Antioxidanty přírodního původu a jejich využití při tvorbě nátěrových filmů. (R/RE)
Ing. David Veselý, Ph.D.
R-práce rešeršního charakteru
RE-práce rešeršního i experimentálního charakteru

Témata bakalářských prací 2013/2014
 • Studium nátěrových systémů pro těžkou korozní ochranu ocelových konstrukcí. (R/Ex)
Prof. Ing. Petr Kalenda, CSc.
 • Přírodní pryskyřice a rostlinné oleje pro nátěrové hmoty v restaurátorství. (R)
Prof. Ing. Petr Kalenda, CSc.
 • Syntéza polyakrylátů pro ochranu pískovce v restaurátorství. (R/Ex)
Prof. Ing. Petr Kalenda, CSc.
 • Katalyzátory na bázi organokovových sloučenin pro vytvrzování pojiv tvořících film oxypolymeračním mechanismem. (R/Ex)
Prof. Ing. Petr Kalenda, CSc.
 • Dispergační charakteristiky pro anorganické částice při mletí v perlovém mlýnu. (R/Ex)
Prof. Ing. Petr Kalenda, CSc.
R-práce rešeršního charakteru
Ex-práce experimentálního charakteru