Projekty NANOBIO a NANOMAT se zabývají přípravou, charakterizací a především využitím nanomateriálů v praxi. Podílí se na nich dva vědecké týmy Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice, které uspěly v rámci výzvy Ministerstva, školství, mládeže a tělovýchovy ČR nazvané „Předaplikační výzkum pro ITI“ a byly podpořeny dohromady finanční částkou 185 milionů korun.

  • Projekt NANOBIO míří do oblasti biomedicíny – zaměřuje se mj. na testování biokompatibility nanomateriálů a záměrem je využít bioaktivní nanomateriály pro diagnostiku in-vivo, v rámci moderních terapeutických postupů jako nosiče léčiv s cíleným zaváděním do tkání a orgánů tzv. drug delivery systém. Nové nanomateriály budou též využity v biotechnologických procesech za účelem výroby a purifikace léčivých substancí pro tzv. biologickou léčbu.

 

  • Projekt NANOMAT se zabývá výzkumem polymerních nanomateriálů s jedinečnými termochemickými vlastnosti, mimořádnou citlivostí a rychlou odezvou. Umožní třeba vývoj kompozitních čidel mechanického namáhání a scintilačních detektorů pro konverzi vysokoenergetického neutronového a gama záření, či vývoj nanostrukturovaných polymerních aerogelů s nízkou hustotou pro kosmické aplikace a vývoj nanostrukturované polymerní pěny s nízkou tepelnou vodivosti pro tepelně izolační účely a nejrůznější průmyslové využití.

 

zdroj: Zpravodaj UPa č. 92

Celý Zpravodaj číslo 92 si můžete prohlédnout zde (PDF).

false
Roztáhnout stranu přes celou obrazovku: 
Rozšířit fotografii: 
false
Obrázek: