Foto z 1. Dne otevřených dveří v roce 2018

posluchárna c1

Ve středu 10. 1. 2018 proběhl na naší fakultě 1. Den otevřených dveří v tomto roce. Zájemci se dozvěděli z úst děkana prof. Kalendy informace o historii i současnosti fakulty a o studijních oborech, které lze na fakultě studovat. Poté si prošli pracoviště a laboratoře na vybraných katedrách. O den později nás ještě navštívili studenti chemické průmyslovky z Pardubic.

Fotogalerie je v albu na našem facebooku. Najdeš se?