GAUDEAMUS Brno 2021

Uložit do kalendáře 23-11-2021 8:00 26-11-2021 16:00 Czech republic/Europe GAUDEAMUS Brno 2021 Najdi svoji identitu. Seznam se svojí budoucí vysokou. Čekáme na tebe v týdnu od 23. listopadu na Brněnském výstaviště. Zde se budeme s našimi sedmi fakultami prezentovat na veletrhu vzdělávání GAUDEAMUS 2021! Zastavte se u nás, ptejte se na... Výstaviště Brno
23. 11. - 26. 11. 2021 Výstaviště Brno
GAUDEAMUS Brno 2021

Najdi svoji identitu. Seznam se svojí budoucí vysokou. Čekáme na tebe v týdnu od 23. listopadu na Brněnském výstaviště. Zde se budeme s našimi sedmi fakultami prezentovat na veletrhu vzdělávání GAUDEAMUS 2021! Zastavte se u nás, ptejte se na cokoliv. Přijď a nechej tu svůj otisk!

Univerzita Pardubice a jejích sedm fakult se zúčastní od úterý 23. listopadu až do pátku 26. listopadu evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání GAUDEAMUS 2021 v Brně. Zástupci sedmi fakult Univerzity Pardubice poskytují na veletrhu zájemcům všechny potřebné informace ke studiu a přijímacímu řízení pro příští akademický rok 2022/2023 na brněnském výstavišti. Návštěvníci veletrhu mohou využít jak osobních konzultací s pracovníky univerzity přímo na stánku, tak si mohou odnést tištěné materiály týkající se studia a přijímacího řízení.

Na moderním stánku si zájemci o více informací mohou popovídat především se současnými studenty z jednotlivých fakult, dozvědí se potřebné o studijní nabídce, o studijním životě i volnočasových aktivitách, které pardubický kampusu nabízí, podívají se na webové stránky speciálně určené uchazečům o studium studuj.upce.cz.

Nerozhodným studentům pomůže Testovací centrum a Poradenský servis. Každý student si může udělat elektronický test předpokladů pro studium a zjistit, na které obory se nejlépe hodí. V Poradenském servisu je připraven tým poradců, který studentům na základě výsledků testu pomůže vybrat vhodnou školu, fakultu, nebo studijní obor.

Veletrh je určen zejména studentům III. a IV. ročníků středních škol, ale také dalším zájemcům o další vzdělávání nejrůznějších věkových kategorií, také výchovným poradcům a odborníkům ze školství.


Při loňském brněnském veletrhu prošlo jeho branami přes 30 tisíc návštěvníků. Je zřejmé, že pro rozhodování o možnostech pomaturitního vzdělání a dalšího studia je zejména u středoškolské mládeže veletrh Gaudeamus v Brně i v Praze tradičním a cenným zdrojem informací.

GAUDEAMUS Brno 2021
Univerzita Pardubice
Tomáš Pospíchal
Dovolujeme si vás upozornit na skutečnost, že z akce bude pořizován audio-vizuální záznam pro reportážní účely Univerzity Pardubice, včetně jeho případného zveřejnění. Záznam nebude předáván třetí straně ani použit k marketingovým účelům. Osoba pořizující záznam za Univerzitu Pardubice bude označena a můžete od ní získat bližší informace nebo jí sdělit svůj případný nesouhlas. Bližší informace ke zpracování osobních údajů naleznete na stránce www.upce.cz/privacy-policy.