ICCT 2023

Uložit do kalendáře 24-04-2023 (Celý den) 26-04-2023 (Celý den) Czech republic/Europe ICCT 2023 Kolegyně a kolegové, vážení přátelé, milí chemici, také v roce 2023 je mi velkou ctí a potěšením vás opět po roce pozvat na již desátý ročník Mezinárodní chemicko-technologické konference ICCT. Letošní konference nechce být jen... Hotel Galant, Mikulov
24. 04. - 26. 04. 2023 Hotel Galant, Mikulov
ICCT 2023

Kolegyně a kolegové, vážení přátelé, milí chemici,
také v roce 2023 je mi velkou ctí a potěšením vás opět po roce pozvat na již desátý ročník Mezinárodní chemicko-technologické konference ICCT.

Letošní konference nechce být jen jubilejním desátým setkáním. Bude to odborná akce, která bude více akcentovat to, s čím náš průmysl, výzkumné i vzdělávací instituce, ale také politické reprezentace budou zásadně a dlouhodobě konfrontovány, totiž s reálnými dopady dekarbonizace a závazků Green Dealu. Už to není jen heslo, ale strategický program nejen průmyslu, ale celkového stylu našich životů. Z mnoha současných odborných i politických autorit jsou formulovány základní principy pro splnění uvedených závazků, totiž

  • připravit společenskou atmosféru pro vytváření poptávky pro nízkouhlíková řešení, 
  • přijmout závazné právní předpisy zajišťující dlouhodobě jasná pravidla, 
  • zajistit přístup k veřejnému financování (granty, programy atd.) inovací tak, aby bylo možné propojovat veřejné i privátní finanční zdroje,
  • zajistit stabilní národní i mezinárodní spolupráci.

Lze snad říci, že právě takové konference, které pořádáme v Mikulově, mohou k naplňování těchto principů účinně napomáhat. Uvedeným trendům též přizpůsobíme nově odborný program letošní konference. Přijeďme tedy v dubnu na konferenci ICCT. Referujme a diskutujme spolu (snad i u sklenky vína) o cestách, jak lze v průmyslu, ve výzkumu a na školách společně řešit budoucí výzvy na cestě k udržitelné tedy uhlíkově neutrální chemii.

Na shledanou v Mikulově.

doc. Ing. Jaromír Lederer, CSc.
předseda ČSPCH

Česká společnost průmyslové chemie
AMCA, spol. s r. o.
+420 737 357 159