V Ideonu proběhlo krajské kolo soutěže „AMAVET“

21. 3. 2023

„Junioři“ obdrželi věcné dary, „Středoškoláci“ přísliby stipendií.

Jako tomu je každým rokem v měsíci březnu, tak i letos proběhlo ve výstavním centru Ideon ve dvoudenním běhu Krajské kolo soutěže Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji. Oblíbenou soutěž mezi mladými badateli pořádala Asociace pro mládež, vědu a techniku, AMAVET, z. s. ve spolupráci s Pardubickým krajem, Univerzitou Pardubice, Univerzitou Hradec Králové a dalšími partnery. Do soutěže se mimo jiné zapojují i výrobní společnosti z pardubického regionu s vysokým inovačním potenciálem. Patří mezi ně, např. firma Contipro Group, Bűhler, s.r.o. Žamberk i firmy sdružené v konsorciu na podporu vědeckých a technických zájmů dětí a mládeže v Lanškrouně a v Pardubicích.

Letošní XV. ročník soutěže umožnil mladým badatelům ve dvou kategoriích JUNIOR a STŘEDOŠKOLÁK představit své inspirativní projekty z různých vědních oborů. Tito mladí soutěžící sklízeli obdiv nejen u hodnotitelů, kteří jejich projekty pečlivě zvážili a ohodnotili dne 16.3., ale i u široké laické veřejnosti, které měla přístup k projektům v pátek 17.3. Ve stejný den se konalo i slavnostní vyhlášení vítězů soutěže KK.

Soutěž je součástí „Programu vytváření a rozvíjení zájmu žáků o vědecké a technické obory“. Unikátnost této soutěže nespočívá jen v rozsahu, který postupně „nabyla“ v průběhu jednotlivých ročníků, ale i v tom, že „přežila“ pandemickou dobu a znovu se tak může obnovovat její tradice v prezenční formě. Zároveň je jedinečnost soutěže zajištěna pestrou škálou vědních disciplín, do kterých projekty mladých badatelů zasahují. Pardubický kraj patří mezi kraje, kde tato soutěž mívá pravidelně nejvyšší počet účastníků z celé ČR.

V kategorii JUNIOR byla opět hlavní výhrou týdenní odborná zahraniční stáž pro 30 autorů nejlepších projektů, v kategorii STŘEDOŠKOLÁK postoupili autoři těch nejlepších projektů do Národního finále soutěže EXPO SCIENCE AMAVET, ze kterého mají možnost dále postoupit do soutěže INTEL ISEF 2023. Ta se letos bude konat v Dallasu v USA.

Souběžně proběhl X. ročník vědeckých a technických projektů celostátní robotické soutěže RoboRAVE. Vítězný tým se zúčastní mezinárodní soutěže RoboRAVE International.

Letošní ročník čítal celkem 62 projektů z kategorie JUNIOR a 54 z kategorie STŘEDOŠKOLÁK, které postoupily z Okresních kol konaných v polovině února v Lanškrouně a v Pardubicích. Do Krajského kola se v kat. JUNIOR z chemie propracovalo 11 projektů a v kat. STŘEDOŠKOLÁK se pokusily obhájit prvenství 3 excelentní projekty na vysoké vědecké úrovni. Z oblasti medicíny a biologie se v kat. JUNIOR pokusily co nejlépe umístit 3 projekty a v kategorii STŘEDOŠKOLÁK 9 projektů.

Absolutním vítězem Krajského kola soutěže v kat. STŘEDOŠKOLÁK se stal student SPŠCh, Pardubice Marek Kalvoda se svým projektem z oblasti medicíny pod názvem: „Studium afinitních diagnostických molekul antigen – protilátka a antigen – aptamer vybranými imunoanalytickými metodami“, který na tomto projektu spolupracoval s doc. RNDr. Lucií Koreckou, Ph.D. z Katedry biologických a biochemických věd, FChT. Tento projekt byl oceněn mimo jiné i Cenou děkana v podobě příslibu stipendia, v případě, že student nastoupí ke studiu na FChT v jakémkoliv bakalářském studijním programu. Dalšími oceněnými Cenou děkana a příslibem stipendia byli v kat. STŘEDOŠKOLÁK: Vojtěch Kudr ze SPŠCh, Pardubice s projektem „Optimalizace technického provedení koloběhu chladící vody ve školních laboratořích“ a Veronika Dezortová z Gymnázia Aloise Jiráska, Litomyšl s projektem „Pilotní analýza obsahových látek v plodu Maclura pomifera v závislosti na ontogenezi“, dále Lucie Rafaela Hušková z Gymnázia Aloise Jiráska, Litomyšl s projektem „Epilepsie a problematika aury“, dále Ivo Mühlbach ze SPŠCh, Pardubice s projektem „Příprava certifikovaného referenčního vzorku pro půdní analýzu pomoci ICP-MS  a ICP-OES pro University of Plymouth“ a Karolína Vašková z Gymnázia Aloise Jiráska, Litomyšl s projektem nesoucí název „Glukóza a její zpracovávání v těle“. Za zmínku stojí i projekt postupující do národního finále soutěže, který zpracovával Jaroslav Sváček ze SPŠCh, Pardubice pod názvem „Termoelektrické vlastnosti sulfidu cínatého dopovaného arsenem“, který vypracovával pod odborným dohledem Ing. Patrika Čermáka, Ph.D. z Ústavu aplikované fyziky a matematiky, FChT. 

Z kat. JUNIOR obdrželi diplom a věcné dary tito nadaní  badatelé: Filip Helbich ze ZŠ Jindřicha Pravečka Výprachtice s projektem „Hmotnost plynů“, Radek Jiskra a Antonín Mareš z Gymnázia Vysoké Mýto s projektem „Kvasinky pracují“, tříčlenný tým: Rozálie Fialová, Julie Dominová, Eliška Kubrychtová ze ZŠ Závodu míru Pardubice s projektem „Vliv příměsí na barevné vlastnosti  a strukturu titaničitanu vápenatého“, dále Radovan Fila a Matěj Kovář z Gymnázia Aloise Jiráska, Litomyšl s projektem „Vliv cigaret na lidské tělo a okolí“ a Adéla Podholová z Podještědského gymnázia – Doctrina s projektem „Tajemství modré lentilky“.

Z Fakulty chemicko – technologické byl letos sestaven tým z řady fundovaných odborníků z oblasti chemie a biomedicíny, který objektivně posoudil kvalitu a úroveň prezentovaných projektů v obou soutěžních kategoriích. Všem výhercům srdečně gratulujeme a hodnotitelům, kteří se z naší fakulty zapojili, mnohokrát děkujeme!

 

prof. Ing. Petr Kalenda, CSc., proděkan pro pedagogiku
Mgr. Lucie Stříbrná, Ph.D.
foto Milan Reinberk