Kavárna Universitas: Vývoj metody pro včasný screening rakoviny na základě lipidomické analýzy

Uložit do kalendáře 28-05-2019 18:00 28-05-2019 18:00 Czech republic/Europe Kavárna Universitas: Vývoj metody pro včasný screening rakoviny na základě lipidomické analýzy V přednášce prof. Holčapek představí svůj dlouholetý výzkum, na kterém se podílí on a výzkumný tým složený z odborníků nejen Fakulty chemicko-technologické, ale i Fakultní nemocnice v Olomouci či Masarykův onkologický ústav v Brně.... Klub 29 Svaté Anežky České 29, Pardubice
28. 05. 2019 Klub 29 Svaté Anežky České 29, Pardubice
Věda pro veřejnost

V přednášce prof. Holčapek představí svůj dlouholetý výzkum, na kterém se podílí on a výzkumný tým složený z odborníků nejen Fakulty chemicko-technologické, ale i Fakultní nemocnice v Olomouci či Masarykův onkologický ústav v Brně. Budou vysvětleny jednotlivé hmotnostně-spektrometrické přístupy pro lipidomickou kvantifikaci a aplikace pro výzkum nádorových onemocnění.

Lipidomika patří mezi nejrychleji se rozvíjející omické přístupy v současnosti, protože se ukazuje, že změny v koncentracích různých lipidů v tkáních či tělních tekutinách doprovází řadu závažných onemocnění, a proto lipidomická analýza může mít velký potenciál při diagnostice těchto nemocí či sledování průběhu jejich léčby.

Na základě stanovení koncentrací pro ca. 300-500 lipidů byly s využitím vícerozměrné statistické analýzy vypracovány statistické modely, které umožní rozlišit skupiny pacientů od zdravých dobrovolníků se správností vyšší než 90%. V současné době pokračují práce na ověření metodologie na dalších typech onkologických onemocnění. Budoucí cíl je převedení metodologie do fáze klinického použití pro včasný screening vybraných typů nádorových onemocnění.

Kavárna Universitas se koná v úterý 28. května 2019 od 18:00 v Klubu 29. Pořádají studenti Univerzity Pardubice ve spolupráci s Divadlem 29.

Vstup je volný.