V krajském kole SOČ zazářily práce studentů z oborů chemie

16. 5. 2019

Ve čtvrtek 9. 5. 2019 proběhlo na Gymnáziu Josefa Ressela v Chrudimi krajské kolo přehlídky prací studentů v rámci 41. ročníku Středoškolské odborné činnosti (SOČ), soutěže vyhlašované Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy. V rámci této soutěže studenti středních škol prezentují výsledky svého vědeckého bádání v 18 soutěžních oborech, mimo jiné také v oboru chemie. Studenti středních škol prezentují dosažené výsledky formou poměrně rozsáhlé, samostatně vypracované písemné práce a následně v krátké prezentaci s diskusí před odbornou porotou. Podmínky soutěže jsou tedy nastaveny na velmi vysoké úrovni. Účastníci tak jednoznačně patří mezi špičkové studenty středních škol!

V tomto roce v Pardubickém kraji postoupilo do krajského kola z kol okresních celkem 5 prací v oboru chemie. Tři z nich dosáhly na přední příčky. Na 3. příčce se umístila Karolína Kovářová z Gymnázia Aloise Jiráska v Litomyšli s prací „Termochromní barvy“. Konzultantem této práce byl Ing. Ondrej Panák, Ph.D. z Katedry polygrafie a fotofyziky. Na 2. místě se umístila Lenka Storoženková ze Střední průmyslové školy chemické v Pardubicích s prací „Využití hybridního S,N–chelatujícího ligandu pro přípravu hlinitých sloučenin“. Konzultanty této práce byli Ing. Jan Vrána, Ph.D. a prof. Ing. Aleš Růžička, Ph.D. z Katedry obecné a anorganické chemie. Zlatou příčku obhájila Michaela Sperátová taktéž ze Střední průmyslové školy chemické v Pardubicích s prací „π–konjugované chromofory na bázi 2,8–disubstituovaného dibenzo[d,b]thiofenu”. Konzultantem této práce byl Ing. Milan Klikar, Ph.D. z Ústavu organické chemie a technologie. Studentka si tak vybojovala účast na celostátní soutěžní přehlídce.

Fakulta chemicko - technologická ve velké míře podporuje práci mladých talentovaných chemiků nejen formou konzultací, ale především tím, že studentům umožňuje zpracovat experimentální část prací ve špičkově vybavených laboratořích. Kvalita prací těchto studentů je bezpochyby vynikající. Zároveň v této skupině studentů motivuje své budoucí zájemce o studium chemie na FChT. Všem úspěšným studentům a jejich školitelům gratulujeme a vítězce přejeme hodně úspěchů v dalších kolech soutěže!

 

Ing. Petr Bělina, Ph.D.
Katedra anorganické technologie, FChT
člen odborné poroty SOČ