Na fakultě proběhl workshop o pigmentech v umělecké tvorbě

26. 5. 2023

V úterý 23. května 2023 se v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice konal workshop Anorganické pigmenty: syntéza, charakterizace a jejich identifikace v umělecké tvorbě, který představil účastníkům anorganické pigmenty, možnosti jejich syntézy, metody charakterizace a aplikace.

V rámci přednášek byla prezentována úskalí syntézy pigmentů podle dochovaných historických pramenů. Rovněž byly představeny možnosti specializovaných analytických metod pro identifikaci pigmentových fází v umělecké tvorbě. Po přednáškách byla pro zájemce ve fakultní demonstrační laboratoři připravena i praktická ukázka aplikací pigmentů do organického pojiva a měření barevnosti takto připravených nátěrů, což si účastníci mohli také vyzkoušet.

Workshop byl pořádán ve spolupráci Univerzity Pardubice, Fakulty chemicko-technologické s Národní galerií Praha a Kriminalistickým ústavem PČR v rámci projektu Rozvoj strategického klastru pro efektivní instrumentální technologické postupy při odhalování padělků výtvarných děl moderního umění ve forenzní oblasti.

prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D.
vedoucí Katedry anorganické technologie
foto Milan Reinberk