Na fakultě se opět chystá finále soutěže "Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR"

24. 04. 2018

Popularita celostátní soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR rok od roku stoupá. V rámci regionálních kol se šestého ročníku klání zúčastnilo patnáct tisíc žáků základních škol. Čtyřicet nejlepších postoupilo do národního finále.

Soutěž je určena žákům osmých a devátých tříd a jejím cílem je představit chemii jako přitažlivý a perspektivní studijní i pracovní obor.

Šestý ročník celostátního finále se uskuteční 12. června 2018 v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Čtyřicítku finalistů čeká testování teoretických znalostí a zkouška praktických dovedností v laboratoři.

„Zadání teoretické i praktické části úloh je již tradičně týmovou prací pedagogů naší fakulty. Při tvorbě otázek bereme v úvahu Rámcový vzdělávací program pro základní školy, ale nevyhýbáme se ani složitějším úkolům. Předpokládáme totiž, že celostátní finalisté mají nadstandardní vědomosti z oboru. Učitelům včas rozešleme tematické okruhy požadovaných znalostí, aby své žáky mohli na finále připravit,“ vysvětluje Petr Kalenda, děkan pořádající fakulty.

Více v přiložené tiskové zprávě.