"Noc vědců" bádala, experimentovala, bavila a inspirovala

4. 10. 2019

Areál Výukového a výzkumného centra Dopravní fakulty Jana Pernera a také pracoviště Fakulty chemicko–technologické v Doubravicích se v pátek 27. září odpoledne začaly zaplňovat návštěvníky. Důvodem byla oblíbená celorepubliková akce „Noc vědců“ s nadčasovým mottem „Šetrně k planetě“.

Tato vědecko-popularizační akce zapojuje malé i velké badatele do dění inspirujícího světa vědy a techniky a řadí se v Pardubicích k jedné z nejnavštěvovanějších akcí. To potvrdila i letošní návštěva, kdy do areálu zavítalo více než 1600 návštěvníků různých věkových kategorií. Venku i ve vnitřních prostorách byl na téměř 50 stanovištích nachystán zajímavý program, kde se zájemci mohli nejen hravou formou seznámit s jevy kolem nás, bádat, zkoumat, poznávat, ale hlavně se bavit.

Akce byla odstartována v 16 hodin vedením Univerzity Pardubice a děkanem Dopravní fakulty Jana Pernera doc. Liborem Švadlenkou. O hodinu později se svým „Zázrakem života“ oslnil Dr. Michael Londesborough, slavný popularizátor vědy z Londýna. Ten zaujal atraktivními experimenty vázajícími se k fotosyntéze a k životu na Zemi, provázenými vtipnými komentáři s roztomilým anglickým přízvukem. Zvláště oblíbené byly jeho pokusy s asistencí publika. Díky své poutavé a zábavné show přesvědčil malé i velké diváky, jak je snadné nadchnout se pro chemii a všichni tak bedlivě sledovali jeho vystoupení až do úplného závěru.

Naše Fakulta chemicko–technologická měla nachystanou pestrou paletu inspirativních a efektních pokusů na 8 stanovištích v rámci Technologického pavilónu FChT. Návštěvníci mohli například zkoumat kvalitu pitné vody z mikrobiologického hlediska, zjistili, co skrývají rostliny, nebo mohli detekovat krevní stopu. Vyzkoušet si mohli postříbření, pozorovali manganistanového chameleona, odhalili tajné písmo či otestovali kyselost pomocí přírodního pH indikátoru z červeného zelí. Zájemci si pak sami ručně mohli vyrobit papír nebo se zapojit do hrátek s kyselinou hyalouronovou a namíchat si vlastní pečující přípravek. Nahlédli s námi společně i do „sluneční laboratoře“ a jejich tajů. Velmi navštěvovaným stanovištěm bylo místo uprostřed centrálního náměstí v areálu, kde prováděla efektní ohnivé pokusy jednotka sboru dobrovolných hasičů Svítkov, která přijela s kompletně vybaveným hasičským vozem.

Do této akce se kromě DFJP a FChT zapojily i ostatní fakulty Univerzity Pardubice s celou řadou pokusů a zajímavých úkolů. Pro účastníky byl připraven bohatý program i ze strany partnerů akce, ke kterým náleželi Gymnázium Dašická, DELTA SŠ informatiky a ekonomie s.r.o., Střední průmyslová škola chemická Pardubice, Základní škola Pardubice – Studánka, FOXCONN CZ, s.r.o. a UniCRE, výzkumně vzdělávací centrum, a.s..

„Noc vědců“ finančně podpořil Pardubický kraj, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, společnosti RETIA, FOXCONN a UniCRE.

Naplnění motta celé akce „Šetrně k planetě“ bylo mimo jiné zrealizováno pomocí kyvadlové autobusové dopravy, která zajišťovala každou hodinu dopravu návštěvníků ze stanice Hlavní nádraží do areálu v Doubravicích a zpět.

Enormní návštěvnost letošní „Noci vědců“ katapultovala tuto akci v žebříčku atraktivity na přední příčky. Věříme, že i v příštích ročnících se tato akce bude těšit u široké laické i odborné veřejnosti velké popularitě.

Mgr. Lucie Stříbrná, Ph.D.
proděkanka FChT