Novinky

  V pondělí dne 10. října 2022 ve 13:00 proběhne v zasedací místnosti děkanátu FES zasedání AS FES. Návrh programu: Schválení programu zasedání. Informace o činnosti předsednictva. Vyhlášení voleb do Akademického senátu FES. Vyhlášení voleb zástupců FES do Akademického senátu UPCE. Projednání akreditace nových studijních programů. Různé. . V Pardubicích 3. října 2022    
Jaké smysly odpovídající schopnostem člověka, zvířat či rostlin mají stroje? To jste se od nás mohli dozvědět v pátek 30. 9. na akci Noc vědců. Některé smysly strojů jsou v určitých ohledech dokonalejší než u lidí. Například zrak stroje je díky pokročilým kamerovým systémům a následnému zpracování obrazu velmi dokonalý. Podobně je na tom sluch stroje nebo vnímání pohybu a vibrací. Pomocí čidel tlaku mohou mít stroje i hmat, ovšem člověku se zatím nevyrovnají. Naopak čich nebo chuť jsou...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
V pátek 30. 9. 2022 proběhl na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice workshop Doing Research on Stakeholder Engagement pod vedením prof. Lucy Brusatiho z University of Udine. Prof. Brusati se s doktorandy i akademiky podělil o své zkušenosti s publikační činností a na příkladech z oblasti Public Managementu, který je jeho doménou, vysvětlil jak vybírat nejvhodnější časopisy k uveřejnění vědeckých výstupů. Věříme, že na tento zdařilý...
Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí studenti, aktuálně máme na kolejích v Pardubicích k dispozici několik posledních volných lůžek. Pokud máte zájem o toto ubytování, případně pokud potřebujete získat nějaké další informace, tak kontaktujte naše ubytovací centrum ubytovani@upce.cz.  Jan Brothánek ředitel SKM
Na celoevropskou akci Noc vědců na Univerzitě Pardubice dorazil rekordní počet návštěvníků. Tradiční akce v kampusu se letos zúčastnilo 2 000 lidí.    Jak se jedna z nejoblíběnějších popularizačních akcí líbila Vám? My jsme se na stanovištích naší fakulty dost vyřádili. Antropologové posílili vaše zvukové a vizuální vjemy v sibiřském týpí, které jasně zářilo tmou. Filosofové nám ukázali, že jsme si s netopýry v mnohém podobní – taky toužíme hlavně nenarazit. U ...
Ve dnech 20. - 22. září 2022 se v Ústí nad Labem konal 12. sjezd českých historiků. Profesní setkání členů české historické obce navázalo na přechozí jednání, které se konalo v roce 2017 v Olomouci. V Ústí nad Labem se sešlo téměř 600 historiků a historiček, kteří se zamýšleli nad stavem současné historické vědy v ČR a prezentovali výsledky svých výzkumů. Hlavní zasedání probíhalo ve třech panelech a šesti diskuzních fórech a doplňovalo ho 40 volných kongresových...
Fakultu chemicko-technologickou Univerzity Pardubice nově povede prof. Petr Němec. Vystřídal stávajícího děkana prof. Petra Kalendu, který fakultu vedl bezmála dvě funkční období. Po oficiálním jmenování rektorem univerzity začalo jeho funkční období 2. října. Jako kandidáta na děkana zvolila prof. Němce většina z patnáctičlenného akademického senátu fakulty. Návrh od předsedy senátu doc. Martina Adama obdržel rektor univerzity prof. Libor Čapek, který nového...
Čestné doktoráty převzali na Univerzitě Pardubice dvě známé vědecké osobnosti. Rektor Univerzity Pardubice prof. Libor Čapek předal vědecké ocenění biochemikovi prof. Liboru Grubhofferovi a expertovi na polymery prof. Petru Sáhovi. „Libor Grubhoffer i Petr Sáha patří mezi významné české osobnosti. S naší univerzitou dlouhodobě spolupracují a jsou také členy Vědecké rady Univerzity Pardubice. Titul doctor honoris causa jim právem náleží. Oceňuji rozhodnutí Fakulty chemicko-...