Novinky

Vážení studenti, všichni v tyto dny čekáte, jak bude dále probíhat vaše studium v letním semestru. Vedení fakulty připravilo podrobný harmonogram a postup pro mimořádné zvládnutí letního semestru.  Věříme, že na většinu vašich otázek naleznete odpovědi v dokumentu, který je umístěný na studentském intranetu v odkazu studium - výuka Informace k organizaci odbnorné praxe, která čeká studenty 2.ročníku bakalářského studia, naleznete zde. Aktualizovaný...
Vážení uchazeči o studium na Fakultě restaurování UPa, rádi bychom Vás informovali, že přijímání přihlášek ke studiu probíhá beze změny, v této chvíli též platí původní termín přijímacích zkoušek do bakalářského studijního programu. Přihlášky na Bc. do 7. 5. 2020 Termín konání přijímacích zkoušek Bc. 16. - 18. 6. 2020  
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
U nás se můžete přihlásit ke studiu do 30. června 2020, a to do bakalářských i magisterských studijním programů.  Do bakalářského studia přijímáme uchazeče bez přijímacích zkoušek na základě výsledků středoškolského studia. Do navazujících magisterských programů také bez příjímacích zkoušek na základě hodnocení závěrečné práce, předmětů u SZZ a studijního průměru v průběhu studia. Dodání úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení a konečného vysvědčení z...
AS FF pozvánka 30. 03. 2020
POZVÁNKA na 79. zasedání AS FF UPa   které se koná v pondělí 6. dubna 2020 od 14:00 hodin formou videokonference zde:   https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzM5YWM5NDktZjJjNi00M2JjLTkyODAtNWZlMTY4ZjE0Mzkx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2249307c8d-b7bd-42d1-9570-63cbd63caf1b%22%2c%22Oid%22%3a%22984aaf83-bcae-42d3-9d66-6e1b35bbc4d9%22%7d     Program: Zahájení a jmenování...
Aktuální info pro nové uchazeče o studium a studenty naší fakulty: Vzhledem ke vzniklé situaci v České republice a ve světě se snažíme flexibilně reagovat a prodlužujeme termíny podávání přihlášek! Cílem tohoto rozhodnutí vedení fakulty je maximálně umožnit studentům, vzhledem k aktuálně nepříznivé situaci ve společnosti, aby mohli své přihlášky zasílat i po původně plánovaném termínu. Věříme, že si tak snáze najdete cestu podat si přihlášku a začít svou...
Děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice prodlužuje termín pro podání přihlášky k bakalářskému studiu. Podrobnosti naleznete v přiloženém dokumentu.
UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta filozofická Opatření č. 1/2020 Věc: Opatření k zabránění šíření koronaviru a nemoci COVID-19 Působnost pro: pracovníky a studenty Fakulty filozofické UPa Účinnost: dnem vydání Vypracoval: doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph....