Novinky

Termíny státních závěrečných zkoušek na Fakultě filozofické: 25.5. – 27.5.2021 Anglický jazyk – konrétní termíny rozesílány e-mailem 27. 5. 2021 Německý jazyk pro odbornou praxi v čase 9 – 13.30 h 27. 5. 2021 Kulturní dějiny magisterské od 9 h a od 13 h 27. 5. 2021 Kulturní dějiny bakalářské od 13 h 1. 6. 2021 Historicko-literární studia od 9 h a od 13 h 7. 6. 2021 Sociální antropologie bakalářská v čase 9.30 - 16 h 8. 6. 2021...
Univerzita Pardubice a Východočeské muzeum v Pardubicích představují novou výstavu evropského významu, která je k vidění v pardubickém zámku. Výstava nese název Pernštejnské ženy a Evropa a svou premiéru měla loni v sídle Rady Evropy ve Štrasburku.  Pernštejnské ženy výrazně přispěly k procesu formování evropské kulturní identity. Především díky nim bohatý a starobylý rod Pernštejnů definitivně přesáhl charakter lokálního...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Členy Akademického senátu Dopravní fakulty Jana Pernera z řad akademických pracovníků se stávají:     1. Chocholáč Jan, Ing. Ph.D.                               42 hlasů   Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky, Oddělení logistiky a poštovních služeb 2. Vnenk Petr, Ing.                 ...
Poslechněte si rozhovor s akad. mal. Tomášem Lahodou.  http://wisefoolpod.com/art-conservator-restorer-painter-tomas-lahoda-czech-republic/
OZNÁMENÍ o konání 9. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice ve funkčním období 2020 - 2023, které se uskuteční v úterý 25. května 2021 od 14:00 hodin distančně, formou videokonference   Program zasedání: 1. Schválení skrutátorů zasedání. 2. Souhlas AS UPa s Pravidly pro distanční zasedání a hlasování Akademického senátu Univerzity Pardubice formou videokonference. 3. Schválení programu zasedání. 4. Informace o činnosti...
Dovolujeme si oznámit omezení provozu studijního oddělení FZS z důvodu organizace akademických obřadů a zápisů do 1. ročníků. Studijní oddělení bude uzavřeno ve dnech: 29. 6. 2021  1. 7. 2021 2. 7. 2021  7. 7. 2021  Neodkladné záležitosti studentů bude vyřizovat kancelář č. 02008 (Lenka Kuthanová, Kristýna Bendová), T: 466 037 541. V průběhu letních prázdnin dochází k úpravě úředních hodin: PO - PÁ     ...
Sluch – smysl, který nám umožňuje vnímat zvuky a zároveň má zásadní vliv na naši schopnost mluvit a komunikovat. Jen včasné vyšetření a případné odhalení jeho poruchy může zamezit tomu, aby později došlo k problémům s vývojem řeči. Odborníci z Pardubické nemocnice a Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice se proto dlouhodobě věnují neustálému zlepšování kvality péče o pacienty se sluchovými poruchami. Jedním z klíčových vyšetřovacích postupů je tzv. screening...
Datum 12.5. je na fakultě každoročně ve znamení oslav Mezinárodního dne sester, který je spojen s narozením významné anglické ošetřovatelky a průkopnice v ošetřovatelství, Florence Nightingale. V rámci tohoto významného dne také navazujeme na loňský Rok sester a porodních asistentek a další akce, které musely být z důvodu pandemie Covid-19 odloženy. Ošetřovatelství je obor, jehož význam celospolečensky stoupá. "Všech sester a porodních asistentek si velice...