Novinky

Zápisy do studia Zápisy uchazečů, kteří byli přijati ke studiu na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice pro akademický rok 2022/2023, se budou konat ve dnech 29. 6. – 1. 7.  2022 podle níže uvedeného rozpisu do jednotlivých studijních programů. Zápisy budou probíhat v budově Dopravní fakulty Jana Pernera, v posluchárně DB B1, Studentská 95, Pardubice. Jak se k nám dostanete? Návod zde.  K zápisu s sebou vezměte občanský průkaz, 1...
Rektor Univerzity Pardubice prof. Libor Čapek pozval na víkendový II. Kvalifikační dostih na 132. ročník Velké pardubické řadu hostů, mezi kterými nechyběli rektoři sedmi českých vysokých škol. Pozvání přijal rektor Univerzity Palackého v Olomouci prof. Martin Procházka, rektor Technické univerzity v Liberci doc. Miroslav Brzezina, prof. Bohumil Jiroušek z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, rektor Slezské univerzity v Opavě doc. Pavel Tuleja, rektor Univerzity Tomáše Bati ve...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
POZVÁNKA na 102. zasedání AS FF UPCE   které se koná v pondělí 27. června 2022 od 13:00 hodin hybridně v učebně EA 13022 a zde: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aIgdM-ZMUPMAl_BZ6RExq2EmCKCSmNs-ZwFz6EqO9vGk1%40thread.tacv2/1655726747264?context=%7b%22Tid%22%3a%2249307c8d-b7bd-42d1-9570-63cbd63caf1b%22%2c%22Oid%22%3a%22984aaf83-bcae-42d3-9d66-6e1b35bbc4d9%22%7d Program: Zahájení a jmenování skrutátora...
Ve čtvrtek 16. června 2022 Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice přivítala nejlepší mladé badatele z oboru chemie, a to z celé České republiky. Jubilejní 10. ročník celostátního finále soutěže „Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR“ rozhodl o tom, kdo se na rok stal žákovským mistrem republiky v chemii. Soutěž je primárně určena žákům 8. a 9. tříd základních škol. Hlavním záměrem soutěže je propagace a popularizace chemie. Regionální kola „Mladého chemika“ probíhala od září...
V pátek 24. června se v prostorech Památníku Zámeček v Pardubicích od 19:30 hod. představí veřejnosti nová kniha vydavatelství Historický ústav, která jasně prokazuje, že první a druhá heydrichiáda zůstávají živou podstavou českých, československých a evropských protinacistických dějin. Kolektivní monografie Za Reinharda Heydricha. Po Reinhardu Heydrichovi, jejíž editorkou a spoluautorkou je doc. PhDr. Zlatica Zudová-Lešková, CSc., spolu s kolektivem renomovaných historiků...
Rektor z maďarské univerzity v Dunaújváros, Dr. habil András István, se svými nejužšími spolupracovníky navštívil ve středu Fakultu ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. Delegaci přivítala JUDr. Jana Janderová, Ph.D., proděkanka pro vnější vztahy a rozvoj, která představila návštěvě naši fakultu a možnosti rozšíření spolupráce na úrovni pedagogické a vědecko-výzkumné. Ing. Jana Pekařová pak upřesnila podmínky studentských mobilit v rámci program Erasmus+. Následně se...
Jubilejní desátý ročník celostátního finále soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR zná svého vítěze. Králem mladých chemiků pro rok 2022 se stal Michal Čapek ze ZŠ Pardubice – Polabiny 3. Žákovské mistrovství republiky v chemii, které přivítalo 38 nejúspěšnějších žáků, se uskutečnilo ve čtvrtek 16. června 2022 v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. „Probojovat se až do závěrečného klání předpokládá výjimečné znalosti a vědomosti. Podobné...
Největší akce popularizující vědu, pořádaná Univerzitou Pardubice, s názvem Vědecko-technický jarmark se po dvouleté pauze vrátila do centra Pardubic. Pernštýnské náměstí praskalo ve švech, děti i dospělí se mohli celý den formou interaktivních ukázek seznámit s mnoha vědeckými disciplínami. Fakulta filozofická vtáhla návštěvníky o několik stovek let zpátky do historie. Zájemci poznávali, co měli ve znaku kloboučníci, rukavičkáři nebo barvíři. Zároveň se dozvěděli, že kdo nebyl...