Novinky

V rámci 9. ročníku celorepublikové soutěže „Vizionář 2019“ bylo dne 3. prosince 2019 uděleno ocenění doc. Ing. Tomáši Syrovému, Ph.D. z Katedry polygrafie a fotofyziky Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Cenu převzal spolu s proděkanem pro vědu a tvůrčí činnost profesorem Liborem Čapkem od vedoucího EU Pointu Komerční banky a jednatele společnosti KB Advisory Jana Hanuše. Tato cena je každoročně udělována jednotlivcům nebo týmům institucí, kteří představí ve...
Historik Petr Vorel získal za svou práci další ocenění. Nově je odborník na české a evropské dějiny raného novověku nositelem čestné oborové medaile Františka Palackého „Za zásluhy v historických vědách“. Práci historika a numismatika zůstává uznávaný vědec věrný také jako prorektor pro vědu a tvůrčí činnost naší univerzity. Profesor Petr Vorel je v oboru od roku 1986. Specializuje se na hospodářské a politické dějiny střední Evropy a dějiny peněžního oběhu. Stojí za řadou vědeckých...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
V příloze naleznete přijatá usnesení 153. zasedání Pléna České konference rektorů. 153. zasedání Pléna ČKR se konalo ve čtvrtek dne 5. prosince 2019 v Praze.
Výsledky doplňovacích voleb do Akademického senátu Fakulty filozofické Univerzity Pardubice   Členem Akademického senátu Fakulty filozofické Univerzity Pardubice z řad akademických pracovníků se stává: Mgr. Kateřina Keplová   Náhradníky do Akademického senátu Fakulty filozofické Univerzity Pardubice za akademické pracovníky jsou (v pořadí): Doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D. Doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D. Mgr. Lenka Matušková, Ph....
Edukativní skupina je série volně přístupných přednášek na různorodá atraktivní témata. Můžete tak říkajíc nahlédnout pod pokličku různých oblastí psychosociální problematiky pod vedením zkušených lektorů. Zúčastnit se můžete všech přednášek, nebo pouze jedné podle Vašeho spektra zájmu. Problematika partnerských a mezilidských vztahů Lektor: Mgr. Jan Mandys, Ph.D. Kdy: 12.12.2019 od 10:00 hod Kde: Univerzitní aula, místnost A3 Komunikace mezi lidmi je klíčovým atributem...
Fakulta klade velký důraz na propojení teoretických znalostí s praktickou výukou svých studentů. Vedle exkurzí, odborných praxí a stáží v různých institucích pořádá již tradičně pro studenty a odbornou veřejnost také cyklus přednášek odborníků z praxe pod názvem Týden teorie a praxe v ekonomice. Letos proběhl již třináctý ročník ve dnech 18. – 22. listopadu. Začátek týdne plného teorie a praxe odstartovala děkanka doc. Romana Provazníková a proděkan doc. Jiří Křupka na...