Novinky

U-čit-el (od slova číst), tedy předčítač, čtenář - takto Petr Rezek přednášel v počátcích nově založené restaurátorské školy v Litomyšli. Jeho přednášky měly neobvyklý náboj a dynamiku. Předčítal věty, které následně pomocí nepřeberného množství otázek rozebíral. Tak dal studentům nahlédnout do rozboru významu uměleckých děl skrze "předčítání" textů Teodora Hetzera a jiných teoretiků umění a filozofů. Rozebral do posledního detailu Giottovy výjevy v Padovské Areně, význam každého gesta...
V pátek 18. 11. 2022 budou z provozních důvodů  úřední hodiny na studijním oddělení FES od 12:00 do 13:30 hodin. Děkujeme za pochopení.
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Státním svátkem si 17. listopadu připomínáme boj za svobodu a demokracii. Připomínáme si jednak uzavření českých vysokých škol nacisty v roce 1939 a události 17. listopadu 1989.  17. listopad bezesporu patří k obdobím, na který si každý z nás pamatuje. Každý si pamatuje, na dobu následujících dnů, týdnů a měsíců. Dnes je to již více než 30 let od událostí roku 1989. Na vysoké školy nastoupila nová generace studentů, kteří tuto dobu znají již jen z televize nebo z...
Při listopadové akci Kavárny Universitas měli návštěvníci v Divadle Exil příležitost vyslechnout přednášku doktora Jana Mandyse z Fakulty ekonomicko-správní na téma "Zlí lidé mezi námi – jak je poznat a co já sám mohu dělat." Dozvěděli se, jakými rysy se vyznačují psychopaté a sociopaté, jakou perspektivu k této problematice nabízí rozličné vědní disciplíny, jaké (ne)jsou možnosti spolužití s těmito jedinci. V přednášce došla řeč i na vliv sociálních podmínek a...
Vážení studenti, rádi bychom Vás pozvali na další z volných přednášek v rámci Edukativních seminářů. Tentokrát se můžete těšit na lektorku Mgr. Pavlínu Potůčkovou. Přijďte zkusit nehodnotit, ale poznat hodnoty druhého a srovnat je s vlastním hodnotovým systémem. Hodnotový systém člověka Kdy: 23.11.2022 od 16:30 Lektorka: Mgr. Pavlína Potůčková. Kde: Víceúčelový objekt ("Titan", Kampus UPCE - Stavařov 83) Seminář bude zaměřen na náš hodnotový...
Děkan Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice ocenil na Setkání zaměstnanců a příznivců Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, které se konalo 10. listopadu 2022, sedm významných osobností. „Fakulta byla formována osobnostmi, které s ní spojily desítky let svého života. Díky jejich prozíravosti, odvaze, životní moudrosti a úspěchu v různých aktivitách je naše fakulta silnou a stabilní institucí, která má na co navazovat a může se všestranně rozvíjet. Proto je...
OZNÁMENÍ o konání 21. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice  ve funkčním období 2020 - 2023, které se uskuteční v úterý 22. listopadu 2022 od 13:30 hodin v zasedací místnosti rektorátu, Studentská 95 (4.NP) Program zasedání: 1. Schválení skrutátorů zasedání. 2. Schválení programu zasedání. 3. Informace o činnosti předsednictva Akademického senátu Univerzity Pardubice. 4. Návrh Řádu výběrového řízení...
Dne 10. listopadu 2022 proběhlo na Fakultě ekonomicko- správní Univerzity Pardubice zasedání Grémia děkana fakulty. Jedná se o poradní orgán, v němž zasedají výhradně zástupci odborné praxe, to je významných partnerů z řad podniků, státních orgánů, organizací veřejného sektoru a neziskových organizací.  Členové Grémia se seznámili s tím, jak vedení fakulty zapracovalo výzvy a připomínky, které vzneslo Grémium na svém prvním zasedání. Dále byly diskutovány úspěchy...