Novinky

Vážení uživatelé, z provozních důvodů bude v pondělí 30. dubna a v pondělí 7. května 2012 Univerzitní knihovna otevřena pouze do 16:00. Omlouváme se za případné komplikace a děkujeme za pochopení. Mgr. Iva Prochásková vedoucí Univerzitní knihovny              
Zveme Vás na výstavu projektu OP VK Inovace studijního programu Historických věd Filozofi cké fakulty a Výtvarných umění Fakulty restaurování Univerzity Pardubice (CZ 1.07/2.2.00/07.0188) Historici a restaurátoři v praxi a na monografickou výstavu Sochař Martin Krupka VERNISÁŽ dne 26.4.2012 v 18:00, v budově Fakulty restaurování, Jiráskova 3, Litomyšl
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Děkanské volno 19. 04. 2012
Na pondělí dne 7. 5. 2012 vyhlašuji pro studenty Fakulty restaurování Univerzity Pardubice   D Ě K A N S K É    V O L N O.     Výuka je v tento den zrušena.       Ing. Karol Bayer děkan Fakulty restaurování            V Litomyšli dne 17.4.2012                                                                                                                               
Určeno pro všechny zájemce, nejen studenty a zaměstnance univerzity, kteří si chtějí vyzkoušet, jaké je to nevidět, neslyšet nebo pohybovat se na vozíku.   Zážitkové ukázky: - jízda na vozíku po budově i venku - chůze a orientace s bílou holí poslepu - brýle pro simulaci očních vad - komunikace s nedoslýchavým člověkem   Místo:   foyer univerzitní auly   Datum: středa 25. dubna 2012 (10 - 13 hod)   Leták   Kontakt: Ing. Jaroslav Matuška, Ph.D. tel.: 466...
Ve středu 18.4.2012 od 18:00 hodin koná v přednáškovém sále Východočeského muzea přednáška s názvem Pernštejnové a výtvarná kultura gotiky, renesance a manýrismu, kde přednášet budedoc. PhDr. Vladimír Hrubý z FF.
Fakulta restaurování Univerzity Pardubice pokračuje v sérii svých specializovaných kurzů. Tentokrát se mladí restaurátoři zaměřují na renesanční sgrafita. Workshop probíhá na fakultě ve dvou částech 10. - 11. dubna a 16. - 18. dubna. Kurz, který probíhá v Litomyšli na Fakultě restaurování, na studenty nejmenší, umělecky zaměřené fakulty Univerzity Pardubice, vede zkušená lektorka Mgr. et BcA. Jana Waissarová, která působí jako restaurátorka a historička umění. V oboru restaurování se...