Novinky

Akademický senát Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice si dovoluje pozvat Vás na shromáždění akademické obce Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice, které se uskuteční ve středu 15. června 2022 od 14.15 hodin v učebně DB-B3. Program shromáždění: Zpráva o činnosti Akademického senátu DFJP v roce 2021. Zpráva o činnosti a hospodaření DFJP v roce 2021. Prezentace vědecko-výzkumné činnosti kateder a pracovišť DFJP. Diskuse...
Počátkem června nastoupil na pracoviště Centra pro vědu a výzkum nový post-doc Dr. Fazal ur Rehman z Lakki Marwat University z Pákistánu. V průběhu jeho půlročního pobytu na naší fakultě se bude věnovat problematice výzkumu parametrů a determinantů trojstranné spolupráce podniků, univerzit a institucí veřejného sektoru. Tento známý koncept se bude Dr. Fazal snažit aplikovat nově v kontextu cirkulární ekonomiky pod mentorským vedením doc. Ing. Viktora Prokopa, Ph.D...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Ve čtvrtek 16. června 2022 bude Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice hostit chemické talenty. Jubilejní desátý ročník celostátního finále soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR rozhodne o tom, kdo se stane žákovským mistrem republiky v chemii. Soutěž je určena žákům osmých a devátých tříd základních škol a jejím cílem je popularizace chemie jako perspektivního studijního i pracovního oboru. Regionální kola Mladého chemika probíhala od září loňského roku v jedenácti...
Otevřeli jsme slavnostně Titan Zázemí pro studentské spolky, pro studenty se specifickými potřebami, poradenské služby i kariérní centrum. Nově najdou vysokoškoláci Univerzity Pardubice tyto služby a prostory v rekonstruované budově v kampusu. Objekt, kterému se dlouhodobě říká Titan, ve čtvrtek slavnostně otevřel rektor univerzity prof. Libor Čapek a předseda správní rady univerzity MUDr. Tomáš Gottvald, předseda představenstva a generální ředitel a.s. Nemocnice...
Výsledky přijímacího řízení ke studiu na Fakultě filozofické Univerzity Pardubice se dozvíte přímo v elektronické e-přihlášce. Odvolací řízení Případnou žádost o přezkoumání rozhodnutí podává nepřijatý uchazeč do 30 dnů ode dne doručení a oznámení příslušného rozhodnutí děkana. Žádost se podává děkanovi fakulty písemně poštou na adresu: Univerzita Pardubice Fakulta filozofická, Studentská 84, 532 10 Pardubice. Úředně oveřenou kopii maturitního vysvědčení...
Kresby, plakáty, potištěné plátěné tašky a samolepky zaplnily v pátek a v sobotu stánky prvního pardubického art marketu.  Jakub Seidl, student Fakulty filozofické Univerzity Pardubice, se odmala věnuje kresbě a v posledních letech se specializuje na digitální tvorbu. Jako jeden z dalších studentů zvedl hozenou rukavici v projektu Rozjeď to a uspořádal Zhruba Pardubický Art Market.  Inspiraci našel v zahraničí, kde je koncept prodejních stánků s uměním běžnou praxí. V ...
Z Kyjeva do Čech utekly v prvních dnech války vysokoškolské pedagožky Halyna a Katja. Obě učily na tamních univerzitách a před třemi roky byly společně v Praze na konferenci o distančním vzdělávání. Tam se seznámily s českými kolegy, a i díky tomu se jim povedlo získat práci na pardubické univerzitě. Jedna z tamních vyučujících jim poskytla byt přímo ve městě. Jak obě říkají, Češi se o ně postarali tak, že jim nic nechybí. Nic kromě vlasti. Poslechněte si jejich příběh „Když přijde...
OZNÁMENÍ o konání 19. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice  ve funkčním období 2020 - 2023, které se uskuteční v úterý 14. června 2022 od 14:00 hodin v zasedací místnosti rektorátu, Studentská 95 (4.NP) Program zasedání: 1. Schválení skrutátorů zasedání. 2. Schválení programu zasedání. 3. Informace o činnosti předsednictva Akademického senátu Univerzity Pardubice. 4. Výroční zpráva o činnosti Univerzity...