Novinky

Ve dnech 5. a 6. listopadu 2020 se uskutečnilo XII. české platónské symposium, jehož tématem byl Platónův dialog Lachés. Přes nutnost pořádat konferenci online byl zájem badatelů, studentů i veřejnosti značný, příspěvky inspirativní a diskuse živá. Na konferenci bylo ve dvou dnech předneseno deset příspěvků týkajících se jak dobového kontextu pojímání statečnosti, tak systematických otázek a problémů pojímání ctnosti a dobrého života. Příspěvky z konference budou publikovány knižně u...
Zaměstnanci a studenti opět pomohou, přestože současná situace nepřeje společným hromadným akcím. Univerzita musela zrušit všechny podzimní i zimní kontaktní akce, a také oblíbené společné každoroční tvoření adventních věnců s výtěžkem pro Oblastní charitu Pardubice. Akci se ale lidé z univerzity rozhodli uspořádat v jiné podobě. Letos budou tvořit sami, a přece společně. V univerzitní aule bude výdejní místo pro zájemce o materiál na adventní věnce. Zaměstnanci nebo...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Uvítali byste podporu při samostudiu? Jste zahlceni texty a přívalem informací na distanční výuce? Máte pocit zmaru, čtete text stále dokola a stále nic nevíte? Odpověděli jste „ANO“? Pak je právě pro Vás určen webinář, který je zaměřen zejména na to, jak efektivně pracovat s textem, jaké jsou nástroje a možnosti zpracování informací. Seznámíte se a získáte povědomí o možnostech studijní strategie, efektivní práce s textem, práce s pamětí. 4. 12....
Srdečně Vás zveme na zasedání Akademického senátu Dopravní fakulty Jana Pernera, které se uskuteční ve středu 18. listopadu 2020 od 13:00 hodin distančně, formou videokonference Program zasedání: 1. Zahájení, schválení skrutátorů zasedání. 2. Souhlas AS DFJP s Pravidly pro distanční zasedání a hlasování Akademického senátu Dopravní fakulty Jana Pernera formou videokonference. 3. Schválení programu zasedání. 4. Návrh změny jednacího řádu Akademického senátu Dopravní...
Dovolujeme si Vás informovat o nových stupních opatření v oblasti omezení výuky na VŠ - model PES. Aktuální epidemiologickou situaci bude MZ ČR mapovat pomocí rizikového skóre PES (protiepidemický systém): matice opatření link https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/PES-Matice-opatreni-131120.pdf. V návaznosti na tento model zůstává listopadová výuka na FZS v nastaveném režimu.    
17. listopad. Den, kdy je co slavit. Svátek studentů i začátek svobodné cesty. Loni jsme na univerzitě slavili společně, letos nám to pandemie nedovoluje. „Proto bych chtěl všechny vyzvat, abychom si státní svátek a roky 1939 a 1989 připomněli v rodinách. Mluvte se svými rodiči, dětmi nebo vnuky o tom, čím je tento den výjimečný, a co všechno ve vašich životech změnil. Má to velký smysl,“ vyzval rektor Univerzity Pardubice prof. Jiří Málek.
Dne 11. listopadu se uskuteční online shromáždění akademické obce Dopravní fakulty Jana Pernera, na němž se představí kandidát na funkci děkana. Možnost sledování online přenosu bude na adrese https://bit.ly/329LvRc. Začátek online přenosu je v 13:00 hodin z univerzitní auly UA/A1.   Ing. Lenka Machačová - Oddělení pro vnitřní záležitosti a propagaci DFJP
Do studia zveme zajímavé lidi, pracující v nevšedních profesích. Dnes to bude především o restaurování nejznámějších českých památek, například i soch na Karlově mostě. Povídat si budeme s restaurátorem doc. Jakubem Ďoubalem, který působí jako vedoucí Ateliéru restaurování kamene na Fakultě restaurování Univerzity Pardubice. Máte pěkné jméno, Ďoubal. To se k restaurátorovi hezky hodí. Tak to je častá narážka, ale už jsem si na to zvykl. Navíc můžeme říct, že jste koudelníkův syn,...