Novinky

Jako forenzní genetička experimentovala sama se sebou. Do unikátního projektu, který se zabývá dědičností specifických znaků, zapojila velké příbuzenstvo. Její obor je líbivý, ale zároveň vyžaduje precizní práci a spolupráci s dalšími kriminalistickými odborníky. Po ničivé vlně tsunami v Thajsku odcestovala přímo na zničený ostrov Phúkét a pomohla identifikovat české oběti přírodní katastrofy. Dnes Halina Šimková předává své zkušenosti dál. Učí na Univerzitě Pardubice a další životní...
Dne 24. října 2019 byla slavnostně otevřena učebna logistiky ŠKODA UNI. Log a relaxační zóna ŠKODA UNI. Space pro studenty Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice. Symbolicky přestřihli pásku vedoucí Logistiky značky ŠKODA AUTO Ing. Jiří Cee a děkan Dopravní fakulty Jana Pernera doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D. za účasti zástupců ŠKODA AUTO, akademické obce a studentů. Vytvoření moderní učebny logistiky ŠKODA UNI. Log je vyústěním dlouhodobé vzájemné spolupráce Dopravní...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Od prvního říjnového týdne ožívají fakultní učebny nejen díky studentům v prezenční formě studia, ale také díky „studentům“ v pokročilém věku. Na Fakultě ekonomicko-správní začíná druhý ročník Univerzity třetího věku (U3V). Přestože na fakultě je tento program teprve na začátku, do druhého ročníku se přihlásilo 35 účastníků. Tyto posluchače čekají přednášky se širokým záběrem témat napříč celou fakultou. V zimním semestru se v jednotlivých přednáškách, které probíhat vždy...
POZVÁNKA na 75. zasedání AS FF UPa   které se koná v pondělí 4. listopadu 2019 od 13:00 hodin v učebně EA 13022   Program: Zahájení a jmenování skrutátora Schválení programu jednání Schválení akreditačního materiálu bakalářského studijního programu Spisová a archivní služba Schválení akreditačního materiálu bakalářského studijního programu Kulturně historická studia Poděkování bývalému vedení FF UPa...
Den boje studentů za svobodu a demokracii. Třicet let od sametové revoluce. Univerzita Pardubice si historické události Listopadu roku 89, které vedly k pádu komunistického režimu, připomene netradičním programem. Pro své studenty, zaměstnance, ale i veřejnost připravila zajímavé akce včetně nejednoho překvapení. „Každý rok si výročí sametové revoluce připomínáme a každý rok se o tom, co jsme při tom prožili, hodně píše i vysílá. Chtěli jsme tedy tentokrát evokovat atmosféru a dát...
Dovolujeme si Vás upozornit na blížící se termín odevzdání přihlášek na stipendijní pobyty na základě mezinárodních smluv. Rusko nabízí 4 místa na studijní pobyty pro studenty DSP a 15 míst na studijní a výzkumné pobyty pro akademické pracovníky VŠ. Termín odevzdání přihlášek je 30. listopadu 2019. Zájemci doručí požadované dokumenty ve stanoveném termínu do sídla Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4...
Intenzivní spolupráce mezi Fakultou chemicko–technologickou Univerzity Pardubice a ostravskou Střední průmyslovou školou chemickou akademika Heyrovského vyústila v letošním roce podpisem memoranda. Ostravská Střední průmyslová škola se tak stala další Fakultní školou Fakulty chemicko – technologické Univerzity Pardubice, což bylo stvrzeno umístěním označení školy v podobě smaltované cedule na fasádu školy. Spolupráce mezi oběma institucemi je intenzivně naplňována...
Volby do AS UPa 2019 na Fakultě filozofické   Termín: 3. – 4. 12. 2019 Čas: úterý 3. prosince 12:00–16:00 a středa 4. prosince 9:00–13:00  Místnost: EB/01012     Volební komise: Mgr. Kateřina Korábková (předsedkyně volební komise) Mgr. Vladan Hanulík. Ph.D. (člen VK) Mgr. Diana Kalášková (členka VK) Mgr. Kamila Pacovská, Ph.D. (členka VK)   Písemné návrhy kandidátů lze členům volební komise za FF...