Novinky

POZVÁNKA na 101. zasedání AS FF UPCE   které se koná v pondělí 13. června 2022 od 14:00 hodin v EB E2 Program: Zahájení a jmenování skrutátora Schválení programu jednání Projednání výroční zprávy o činnosti senátu za rok 2021 Projednání výroční zprávy o činnosti fakulty za rok 2021 Projednání výroční zprávy o hospodaření fakulty za rok 2021 Projednání návrhu žádosti o udělení akreditace bakalářského studijního...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
  ÚŘEDNÍ HODINY O PRÁZDNINÁCH (4. 7. -  14. 8. 2022)  PO   8.00 – 12.00  ÚT   8.00 – 12.00  ST    8.00 – 12.00  ČT            x  PÁ   8.00 – 12.00 Mimo  úřední hodiny – po předchozí domluvě (telefon, e-mail).
Město Prostějov si v letošním roce připomíná 500. výročí položení základního kamene prostějovského zámku. Při této příležitosti připravilo bohatý kulturní program, jehož součástí bylo i vystoupení prof. Petra Vorla a doc. Pavla Marka z Ústavu historických věd FF UPCE.  Dne 5. 5. 2022 pronesl Petr Vorel v přednáškovém sále Národního domu v Prostějově přednášku nazvanou Jan z Pernštejna ve víru evropských dějin. V úterý 24. května pak Pavel Marek prováděl...
Nestihli jste si k nám podat přihlášku, nebo to v 1. kole nevyšlo? Dáme vám ještě šanci. Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení a startujeme 7. 7. 2022. Přihlášky je možné podat do 8. 8. 2022 do následujících specializací: Bakalářské studium Informační a bezpečnostní systémy (prezeční forma) Navazující studium Finance (prezeční forma) Ekonomika a management podniku (prezeční forma) Ekonomika veřejného sektoru (prezeční forma) Informační a bezpečnostní systémy (prezeční...
V příloze naleznete přijatá usnesení 166. zasedání Pléna České konference rektorů. 166. zasedání Pléna ČKR se konalo ve čtvrtek dne 3. června 2022 v péči Vysoké školy ekonomické v Praze.
Slavnostní bakalářská sponze absolventů studijních oborů: Filosofie (Bc.) Historicko-literární studia (Bc.) Humanitní studia (Bc.)    Německý jazyk pro odbornou praxi (Bc.) Německý jazyk pro odbornou praxi – Anglický jazyk (Bc.) Německý jazyk pro odbornou praxi – Filosofie (Bc.) Slavistická studia zemí EU+Historie (Bc.) Spisová a archivní služba (Bc.) se koná 24. června 2022 v 9.00 hodin v Aule Univerzity Pardubice...
Dear Ukrainian students, the Faculty of Economics and Administration, University of Pardubice offers you to join our standard degree study programes: Bachelor study programme Informatics and System Engineering Joint master study programme Regional Development and Governance Master study programme Informatics and System Engineering For more details and instructions please contact: Ms. Jana Pekarova, email: jana.pekarova@upce.cz Deadline:...