Novinky

Edukativní skupina je série volně přístupných přednášek na různorodá atraktivní témata. Můžete tak říkajíc nahlédnout pod pokličku různých oblastí psychosociální problematiky pod vedením zkušených lektorů. Zúčastnit se můžete všech přednášek, nebo pouze jedné podle Vašeho spektra zájmu. Problematika partnerských a mezilidských vztahů Lektor: Mgr. Jan Mandys, Ph.D. Kdy: 12.12.2019 od 10:00 hod Kde: Univerzitní aula, místnost A3 Komunikace mezi lidmi je klíčovým atributem...
Fakulta klade velký důraz na propojení teoretických znalostí s praktickou výukou svých studentů. Vedle exkurzí, odborných praxí a stáží v různých institucích pořádá již tradičně pro studenty a odbornou veřejnost také cyklus přednášek odborníků z praxe pod názvem Týden teorie a praxe v ekonomice. Letos proběhl již třináctý ročník ve dnech 18. – 22. listopadu. Začátek týdne plného teorie a praxe odstartovala děkanka doc. Romana Provazníková a proděkan doc. Jiří Křupka na...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Kandidátní listina pro doplňující volby do Komory akademických pracovníků AS FF UPa     Komora akademických pracovníků: Kateřina Keplová (Katedra anglistiky a amerikanistiky) Marie Macková (Ústav historických věd) Lenka Matušková (Katedra cizích jazyků) Pavel Panoch (Ústav historických věd)   Představení kandidátů (budova EB, místnost 01019): pondělí 2. prosince 2019 od 13:00   Termíny voleb (budova...
Kandidátní listina pro volby do Akademického senátu UPa za Fakultu filozofickou     Komora akademických pracovníků: Matej Cíbik (Katedra filosofie) Věra Culková (Katedra cizích jazyků) Milan Durňak (Katedra sociální a kulturní antropologie) Gabriela Maria Gańczarczyk (Katedra literární kultury a slavistiky) Tomáš Jiránek (Ústav historických věd) Michal Kleprlík (Katedra anglistiky a amerikanistiky) Miroslav Kouba (Katedra...
POZVÁNKA na 76. zasedání AS FF UPa   které se koná v pondělí 2. prosince 2019 od 15:00 hodin v učebně EB 01012   Program: Zahájení a jmenování skrutátora Schválení programu jednání Představení nových senátorů AS FF Hany Synkové za komoru AP a Jaroslava Bureše za studentskou komoru Projednání návrhu na zřízení legislativní komise senátu Projednání návrhu na složení disciplinární komise FF pro...
    Akademický senát Fakulty filozofické Univerzity Pardubice svolává shromáždění členů akademické obce Fakulty filozofické, které se bude konat v pondělí 2. prosince 2019 od 13:00 hodin v budově EB, v učebně 01012 za účelem   představení kandidátů na senátory do studentské komory a do komory akademických pracovníků AS UPa a AS FF UPa před volbami do obou senátů, které proběhnou 3. a 4. prosince...
Edukativní skupina je série volně přístupných přednášek na různorodá atraktivní témata. Můžete tak říkajíc nahlédnout pod pokličku různých oblastí psychosociální problematiky pod vedením zkušených lektorů. Zúčastnit se můžete všech přednášek, nebo pouze jedné podle Vašeho spektra zájmu. Účast na přednáškách je pro studenty UPa zdarma. Specifické poruchy učení a jak s nimi nakládat na VŠ Lektor: PaeDr. Zdenka Šándorová, Ph.D. Kdy: 27.11.2019 od 16:00 hod Kde: Univerzitní aula UA...
Děkanské volno 21. 11. 2019
Děkan Fakulty filozofické vyhlašuje na pondělí 2. prosince 2019 od 12 do 15 hodin pro studenty Fakulty filozofické Univerzity Pardubice D Ě K A N S K É  V O L N O Výuka je zrušena z důvodu konání Akademické obce FF, která se koná od 13 hodin.                                ...