Novinky

We warmly invite you to the "Wellbeing, Harm, and Religion", the fifth year of the international doctoral (and master's) conference in religious studies held in Brno, Czech Republic. Facebook event page You can look forward to the following keynote speakers: Michal Pagis, with the lecture “Re-enchanting therapy” Andrea de Antoni, with the lecture “Spirits in the Material World: An Anthropology of Religious Healing, Affective Affordances and Affective Technologies...
V letech 2019-2020 probíhal na jedné z kateder Fakulty chemicko-technologické (FChT), na Katedře ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu, přínosný a zajímavý projekt s norskou partnerskou institucí BI Norwegian Business School s názvem Innovation of Education Methods and Skills at the University of Pardubice – INEMSUP. Cílem projektu bylo zejména podpořit vzdělávání v oblasti společenské odpovědnosti, obohatit se vzájemnými zkušenostmi a...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Vážení uživatelé, nově jsme pro vás upgradovali offline slovníky Lingea Lexicon na verzi 7. Slovníky najdete na terminálovém serveru terminal.upce.cz (návody pro Windows 10, Linux). Pro přihlášení z domova je třeba být připojený k VPN (návody). Konkrétně se jedná o tyto slovníky: Anglický / Německý slovník Platinum Anglický / Německý ekonomický slovník Anglický / Německý technický slovník Anglický / Německý lékařský slovník  
Vedení Fakulty zdravotnických studií UPa a předsednictvo Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií UPa Vás srdečně zve na slavnostní shromáždění akademické obce, které se uskuteční 27. dubna 2021 od 9:00 hodin přes MS Teams. Link na online schůzku i její program naleznete níže a také v pozvánce. Shromáždění tohoto typu je jedinečnou platformou pro společné setkání. Z úst paní děkanky vám bude představen rozvoj fakulty za dobu jejího děkanátu a vize dalšího směřování...
Stipendia Fulbrightova programu pro vědecké pracovníky, přednášející a studenty pro pobyty v USA na akademický rok 2022/2023. Veškeré informace pro zájemce jsou v přiložených souborech, kde najdete jak nabídku stipendií, tak program tématických online webinářů, kde se můžete zeptat na vše, co vás zajímá.
Některá muzea se k webovým výstavám uchýlila z nouze a on-line expozice tak trochu roubují. Takové Východočeské muzeum v Pardubicích ale přichází s výstavou dělanou speciálně pro web. Představuje v ní kosmetické produkty ze svých sbírek. „Obaly od kosmetiky jsou velmi drobné. Jde o předměty, které by ve vitrínách třeba i zanikly. Webová výstava jim umožňuje vyniknout v celé kráse. Jsou to věci z pozůstalostí anebo darované,“ říká kurátorka Daniela Hynková. Hlavně dobře vypadat...
Nouzový stav sice 11. dubna skončil, ale vzhledem k trvajícím vládním opatřením v boji proti pandemii koronaviru vydává děkan FF toto opatření. Výuka Výuka bude nadále probíhat distančně a on-line (nestanoví-li v budoucnu děkan jinak – v souladu s případným výrazným zlepšením epidemické situace a uvolněním vládních opatření). Výuka v distanční formě je povinná jak pro akademické pracovníky, tak pro studenty, a vztahují se na ni odst. 2–4 Opatření děkana č. 1/2021....
Studenti Fakulty ekonomicko-správní se od konce září minulého roku  opět zapojují jako dobrovolníci ve zdravotnických a dalších zařízeních, pomáhají seniorům, pečují o děti zaměstnanců nasazených v první linii, vyrábějí ochranné pomůcky. Souběžně k tomu ještě zvládají online výuku. Podařilo se nám vypátrat a oslovit alespoň některé z nich. Jejich krátké příběhy vám představujeme. Student druhého ročníku programu Aplikovaná informatika Zdeněk Suchánek se do...