Novinky

Předsednictvo senátu fakulty Vás zve na  3. řádné zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice, které se bude konat v úterý 7. června 2022 od 10:00 hod. online v prostředí MS Teams Program zasedání: Zahájení zasedání Schválení skrutátorů Souhlas s online formou jednání Program zasedání Rozpočet fakulty na rok 2022 Změny ve Vědecké radě FZS Změny na pozici...
Akademický senát Fakulty filozofické Univerzity Pardubice svolává shromáždění členů akademické obce Fakulty filozofické, které se bude konat v pondělí 13. června 2022 od 13:00 hod. v EB 01019 Program: Zpráva o činnosti AS za minulý kalendářní rok, předsedkyně AS FF v roce 2021 Kateřina Keplová Výroční zpráva o činnosti FF, děkan Jiří Kubeš Zpráva o hospodaření FF, děkan Jiří Kubeš Všichni členové akademické obce FF...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Děkan Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice vyhláškou FES_VYH_2022-004 jmenoval členy komisí pro závěrečné státní zkoušky, které se budou konat v červnu 2022. Státní závěrečné zkoušky bakalářského studia ve studijním programu Hospodářská politika a správa, Hospodářská politika a veřejná správa, Ekonomika a management, Systémové inženýrství a informatika, Informatika a systémové inženýrství a Aplikovaná informatika se konají od 31. 5. do 10. 6. 2022. Státní závěrečné...
DEN S FAKULTOU 27. 05. 2022
U příležitosti oslav 15 let Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice zveme na DEN S FAKULTOU v sobotu 11. 6. 2022 od 14 do 18 hod. Zábavné i naučné odpoledne nejen pro zaměstnance FZS a jejich rodiny. Co jsme pro vás připravili? Prohlídku našich speciálních odborných učeben, ukázku nejnovějších výukových modelů, zábavné úkoly se zdravotnickou tematikou, kreativní workshopy, speciální modelovku ...
Řešitelský kolektiv z Ústavu ekonomických věd a Centra pro vědu a výzkum FES zaznamenal další úspěch. Spoluřešitelský projet CA20123 - IGCOORD "Intergovernmental Coordination from Local to European Governance" uspěl v grantové výzvě EU-COST a je v současné době řešen. Českou republiku zastupuje v řídícím výboru celého projektu (Management committee) prof. Jan Stejskal z naší fakulty a prof. Juraj Nemec z Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity.  Ve dnech 26. a 27. května...
Památník Zámeček ve spolupráci s Pardubickým letním kinem Rebel připravili k letošnímu 80. výročí heydrichiády Festival Zámeček, který představí oceňované filmové snímky, jenž svým obsahem korespondují s historickým obdobím, které Památník návštěvníkům připomíná. Milovníci české i zahraniční kinematografie se mohou těšit na měsíc červen a červenec. Pro diváky je připraveno několik oceňovaných, klasických, ale i méně známých filmů, které budou promítány zdarma. Festival...
Potomci slavných šlechtických rodů, které mají v Česku i několikasetletou tradici, jsou v naší společnosti přítomní dodnes. Po zániku monarchie a vzniku republiky se však jejich pozice stala více než komplikovanou. „Kulisy se mění, ale principy se v lidské společnosti opakují." Ohlédnutí za všemi těžkými momenty, jimž byli aristokraté v minulém století vystaveni, poskytl návštěvníkům Kavárny Universitas historik Zdeněk Hazdra. Specialista na moderní šlechtu a bývalý...
Vážení uživatelé, do 11. července 2022 máte možnost využít zkušební přístup do unikátního nástroje SciFlow. Sciflow Authoring Platform je online textový editor pro autory odborných textů, především článků a závěrečných prací. Lze jej využít i pro vytváření jiných dokumentů a velmi usnadňuje kolaborativní psaní. Mezi jeho největší výhody patří: velký výběr šablon vědeckých časopisů a citačních stylů a kontinuální nárůst jejich počtu na doporučení uživatelů (nově i...