Novinky

POZVÁNKA na Ustavující schůzi Akademického senátu FF UPa (70. zasedání AS FF UPa)   která se koná v úterý 21. května 2019 od 14:00 hodin v učebně EA 13038.   Program: Zahájení a jmenování skrutátora Schválení programu jednání Volba tříčlenné volební komise pro volbu předsednictva AS FF UPa Volba předsednictva senátu FF UPa Projednání harmonogramu voleb návrhu na jmenování děkana pro funkční...
OZNÁMENÍ o konání 13. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice, které se uskuteční v úterý 21. května 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Fakulty elektrotechniky a informatiky, náměstí Čs. legií 565 (2. NP)          Program zasedání: Zahájení, jmenování skrutátorů. Schválení programu zasedání. Informace o činnosti předsednictva AS UPa. Žádost o předchozí souhlas ke jmenování...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Ve čtvrtek 2. 5. 2019 od 14 hodin proběhl na Fakultě chemicko–technologické Univerzity Pardubice slavnostní obřad instalace děkana prof. Ing. Petra Kalendy, CSc., který tímto převzal pomyslné žezlo k vedení fakulty po dobu následujících 4 let. Instalace děkana se zúčastnili zástupci vedení Univerzity Pardubice v čele s rektorem univerzity prof. Ing. Jiřím Málkem, DrSc. Akademický obřad proběhl ve velmi přátelské atmosféře a mezi pozvanými nechyběli vedoucí pracovišť fakulty a...
V říjnu t. r. vyprší funkční období stávajícího děkana naší fakulty, a proto akademický senát fakulty vyhlašuje nové volby na funkční období 2019 - 2023. Návrhy kandidátů včetně písemného souhlasu kandidáta mohou komukoliv z volební komise podávat všichni členové akademické obce a členové vědecké rady FF. Uzávěrka přijímání návrhů: 11. dubna 2019 ve 12.00. Představení kandidátů a 1. předvolební diskuse: 6. května 2019 13.00 v EB E2 2. předvolební diskuse...
POZVÁNKA na 69. mimořádné zasedání Akademického senátu FF UPa,   které se koná v pondělí 6. května 2019 od 15:00 hodin v učebně EB E2.   Program: Zahájení a jmenování skrutátora Schválení programu jednání Návrh změny Statutu FF UPa: V grafické příloze Statutu FF bude odstraněna Kre a u KFi dojde ke změně názvu na Katedru filosofie a religionistiky (KFR). Různé      ...
Dovolujeme si vás pozvat na odbornou konferenci porodních asistentek "TĚHOTENSTVÍ, POROD A ŠESTINEDĚLÍ", kterou pořádá Ústav ošetřovatelství a porodní asistence Lékařské fakulty Ostravské univerzity společně s Českou komorou porodních asistentek, Moravskoslezským spolkem porodních asistentek, Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice a Západočeské univerzity v Plzni.   Konference se koná 1.června 2019 v aule Lékařské fakulty Ostravské univerzity.  ...
V příloze naleznete přijatá usnesení 150. zasedání Pléna České konference rektorů s přílohou, jíž je Prohlášení ČKR k volbám do Evropského parlamentu. 150. zasedání Pléna ČKR se konalo ve čtvrtek dne 25. dubna 2019 na Vysoké škole polytechnické Jihlava.
„Zkázou katedrály jsme byli zděšeni,“ říká i za své kolegy proděkan Karol Bayer, jenž pečuje o vědu a výzkum na malé, velmi specializované Fakultě restaurování Univerzity Pardubice. Ta ovšem sídlí v krásné Litomyšli – hned poblíž opraveného zámku. * LN Jak vaši kolegové na fakultě přijali zprávu o zničení takové památky, jakou je pařížská katedrála Notre Dame? Asi podobně jako všichni po celém světě – byli jsme zděšeni a je nám to moc líto. Notre Dame je nejen jedna z nejvýznamnějších...