Novinky

V příspěvku se podíváme do Pardubic. Zdejší univerzita realizuje projekt, jehož smyslem je připravit takové vysokoškolsky vzdělané odborníky se znalostmi a praktickými dovednostmi pro chemický průmysl, jaké si žádá trh práce. Univerzita Pardubice tak chce dosáhnout zkvalitnění výuky, při které mohou studenti využívat nejnovější technologické zázemí využívané i v praxi. Více o projektu pohovoří prof. Libor Čapek, řešitel projektu (v době vydání NoVVVinek už také rektor Univerzity Pardubice...
Zaplněné sedačky pardubického divadla. Nervozita ve vzduchu. Horko a jeden osamělý mikrofon stojící uprostřed prázdného jeviště. I tak by se dala popsat atmosféra před zahájením večera autorské poezie a slam poetry v Divadle 29.  Viktor Němec, student Fakulty filozofické Univerzity Pardubice, pořádá již druhým rokem autorská čtení místního básnického klubu Poezie o páté. Když se objevila možnost zapojit se do kulturní výzvy projektu Rozjeď to, neváhal a zorganizoval večer plný...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Čeština pro ukrajinské uprchlíky je nyní v plném proudu! Jazykové centrum UPCE  dokončuje semestrální kurzy češtiny pro Ukrajince. Již třetí týden také probíhá intenzivní kurz, ve kterém se účastníci seznamují s jazykem i českým prostředím. Intenzivní čtyřtýdenní kurz češtiny poběží také v létě od 11.7. do 5. 8.2022. Jsme rádi, že můžeme pomoci!
Nová metodika pasportu univerzitních budov pomůže veřejným vysokým školám nejen při jednání s ministerstvem školství, ale poslouží jim pro lepší přehled o budovách, které univerzita vlastní a spravuje. MŠMT tak může připravovat dotační programy na základě porovnatelných informací o univerzitních nemovitostech. Metodiku vytvořila expertní skupina složená z odborníků z VUT, ČVUT, MU a UPCE, a to na základě rozhodnutí MŠMT. Odborníci na problematiku se sešli na Univerzitě Pardubice. Metodiku...
OZNÁMENÍ o konání 18. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice  ve funkčním období 2020 - 2023, které se uskuteční v úterý 24. května 2022 od 14:00 hodin v zasedací místnosti rektorátu, Studentská 95 (4.NP)   Program zasedání: 1. Schválení skrutátorů zasedání. 2. Schválení programu zasedání. 3. Informace o činnosti předsednictva Akademického senátu Univerzity Pardubice. 4. Návrh nového znění vnitřního...
RAIL BUSINESS DAYS Ve dnech 7. - 8. 6. 2022 se na Výstavišti Brno koná Mezinárodní železniční veletrh a konference RAIL BUSINESS DAYS. Největší mezinárodní veletrh se zaměřením na kolejová vozidla, moderní technologie a železniční infrastrukturu v České republice. Jedinečné spojení veletrhu s expozicí zahrnující i fyzická kolejová vozidla, s odbornou konferencí a nerušeným osobním setkáním na bázi B2B i B2G v jediném areálu nabízí efektivní příležitost...
Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice se účastnila mezinárodního veletrhu v rámci International week University of Huelva ve Španělsku, s kterou dlouhodobě spolupracuje. Své zastoupení na něm mělo 20 zemí světa s více než 60 účastníky. Naši fakultu reprezentovala Bc. Radka Bartoníčková (Oddělení pro vědu a tvůrčí činnost), která představila možnosti studia na FES a především možnosti výměnných stáží studentů doktorského studia.   
Fakulta zdravotnických studií uspořádala mezinárodní vědeckou konferenci a oslavila 15. výročí svého vzniku 20. dubna 2022 pořádala Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice v reprezentativních prostorách Auly Arnošta z Pardubic Univerzity Pardubice VII. ročník mezinárodní konference Kvalita a její perspektivy s podtitulem Nové výzvy ve zdravotnictví. Partnerskými pořadateli konference byly Katolícka univerzita v Ružomberku ze Slovenska a University of...