Novinky

Hysterie byla po staletí považována za ryze ženskou chorobu. I když mnozí lékaři zjišťovali, že jí mohli trpět i muži. Ti měli však svou vlastní „mužskou“ obdobu, hypochondrie. Pod hysterii se v minulosti vešla široká škála ženských nemocí a příznaků, které byly z pohledu především mužských lékařů i společnosti nezařaditelné jinam. Jak pestrý byl seznam projevů, podobně pestré, ne-li dokonce „šílené“, byly i metody léčby. Audio Historie hysterie. Nakolik...
Jak hrdě zvládnout vstup do nového školního? Jak motivovat děti, aby se do školy těšily, rády se vzdělávaly a hledaly si nové kamarády? V rozhlasové poradně získáte rady od zkušeného školního psychologa. Pusťte si rozhovor Školní psycholog a učitel z Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice Mgr. et Mgr. Michal Kopecký hovoří v naší radioporadně na téma: nejčastější problémy se kterými se děti, učitelé i rodiče potýkají. Dříve jsme slýchávali, hlavně to nikde...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
S hlubokým zármutkem oznamujeme, že 24. srpna 2022 zemřel ve věku 90 let náš vážený akademik, doc. Ing. Josef Panchartek, CSc., který stál v čele tehdejší Vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích jako její rektor v porevolučních letech 1990 – 1991. Docent Panchartek byl jedním z prvních absolventů Vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích. Diplom inženýra chemie zde získal v roce 1954, v roce 1963 pak dosáhl titulu kandidáta chemických věd....
Letošní osmý ročník ceremoniálu „Ocenění Pardubického kraje za rok 2021“ byl mimořádný tím, že konečně mohl prezenčně navázat na dva předešlé ročníky, které se nemohly konat ve shodné formě, jako tomu bylo před dobou pandemie. Tentokrát bylo slavnostní setkání s oceněnými umístěno do nově zrekonstruované Sukovy síně Domu hudby. Při této akci je vzdán hold osobnostem, které svojí činností dlouhodobě obohacovali životy lidí ve svém okolí. Pravidelně je udělována Medaile hejtmana Pardubického...
Malíř, fotograf, restaurátor a také kurátor. Tomáš Lahoda z Fakulty restaurování spojil své jméno také s univerzitní galerií GU:, která se otevřela s novým názvem i obsahem. Nabízí pohled na současnou českou uměleckou scénu i výstavy zahraničních umělců. Proč by univerzita měla mít galerii? Univerzita by se měla veřejnosti prezentovat nejenom výsledky studentů a vědeckých pracovníků, ale také uměním. Nejen pro studenty a zaměstnance, ale i pro...
Analytický chemik se specializací na průmyslovou toxikologii, který píše beletrii a rád popularizuje vědu. Miloslav Pouzar z Fakulty chemicko-technologické mluví o jedech i ochraně přírody. Jde skutečně vyrobit bombu z deseti gramů máku, jak píšete ve své knize Kalich hořkosti? Existuje knížka Sometimes you win, sometimes you learn – Občas vyhraješ, občas se poučíš. Tohle byl přesně ten případ, na kterém jsem se během své diplomové práce poučil. A poučilo se asi i dost dalších...
O historii Ruska s historikem Zbyňkem Vydrou z Fakulty filozofické. Jaká doba nejvíce ovlivnila vývoj Ruska? Z mého pohledu jsou to 60. léta 19. století. Bylo zrušeno nevolnictví a nastaly reformy, které měly Rusko udělat konkurenceschopnější vůči vyspělým evropským státům. Car se sice snažil zemi modernizovat, ale stále zachovával autokratické řízení a chtěl mít reformní proces pod kontrolou. V tomto vidím paralely k současnému Rusku. Také se mluví o modernizaci, ale už...
  The Landscapes of W. H. Auden's Interwar Poetry: Roots and Routes - tak zní název knihy Ladislava Víta, kterou vydalo prestižní nakladatelství Routledge. Jak publikace vznikala? Jsou Audenovy texty nadčasové? To se dozvíte v rozsáhlém rozhovoru.  V čem Vás zaujalo dílo W. H. Audena a kdy padlo rozhodnutí napsat ucelenou studii o Audenově meziválečné poezii se zaměřením na jeho vnímání místa? Audena jsem objevil již jako student, když jsem se...