Novinky

Poslechněte si speciální podcast k Noci vědců s doc. Ing. Janem Černohorským, Ph.D. Letošním tématem Noci vědců je ČAS. A čas jsou prý také peníze. Platí ještě tohle rčení? Co udělat proto, aby peníze v budoucnu neztrácely hodnotu? Co je největší ekonomický nesmysl za posledních deset let? Bavilo studium doc. Černohorského, garanta programu Finance a absolventa FES, na naší fakultě?  Je tu nové UPCE On Air. (87) UPCE On Air: doc. Ing. Jan Černohorský, Ph...
Děkan, který přejmenoval Fakultu ekonomicko-správní Původně strojař, který se specializoval na vozidla a dělal aplikovaný výzkum například i pro Tatru. V Pardubicích začínal na Dopravní fakultě Jana Pernera. V roce 1993 se Radim Roudný chopil kormidla na Fakultě ekonomicko-správní a stal prvním děkanem, který ji vedl už pod současným názvem. Fakulta letos slaví 30 let a on v rozhovoru mluví o začátcích, vizích či důležitosti bezpečnostního managementu. Jak to...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Ve čtvrtek 5. srpna 2021 uzavřel náhle a nečekaně svou životní pouť prof. Ing. Pavel Jandera, DrSc., jeden z nejvýznamnějších českých analytických chemiků, jehož jméno bylo po celý profesní život neodmyslitelně spjato s Katedrou analytické chemie na VŠCHT a později na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Profesor Jandera patřil mezi přední české, světově uznávané vědce v oboru separačních analytických technik. Ve své vědecké práci se věnoval především...
Povídali jsme si s Janem Vodičkou, který se zabývá výzkumem čichu a chuti na Univerzitě Pardubice. Jaký je pohled klinického lékaře na českou vědu? A jak se dostávají inovace v medicíně do praxe? Jste lékař s klinickou praxí, působíte na Fakultě zdravotnických studií na Univerzitě Pardubice. Kdy jste se rozhodl, že svoji kariéru zasvětíte také vědě? Po dokončení studií jsem nastoupil do Pardubické nemocnice na oddělení ORL. Měl jsem štěstí na mentory. Kliniku vedli profesoři Arnošt...
V úvodu setkání členů Vědecké rady, která se konala 9. června 2021, udělil děkan FChT Univerzity Pardubice prof. Petr Kalenda Pamětní medaile a Ceny děkana pro autory nejprestižnější publikace. K významnému životnímu jubileu udělil děkan FChT Pamětní medaili prof. Ing. Marku Liškovi, DrSc., dr.h.c. Cenou děkana společně s Pamětní medailí ocenil rektora Univerzity Pardubice prof. Ing. Jiřího Málka, DrSc., Ing. Janu Shánělovou, Ph.D. z Katedry fyzikální chemie a Ing....
Naše fakulta letos slaví 30. let. V rámci oslav tohoto výročí vám přinášíme informační blok Vzděláváme již 30 let. Svou vzpomínkou na výzkumnou a tvůrčí činnost do série reflexí významných osobností přispívá i prof. Ing. Jan Čapek, CSc. Prof. Čapek pracuje na Ústavu systémového inženýrství a informatiky. Na Fakultě ekonomicko-správní je od roku  1993. V letech  1997 – 2000 byl prorektorem Univerzity Pardubice a v letech 2002 – 2007 stál po dvě...
Rektor Univerzity Pardubice Jiří Málek bude i nadále místopředsedou České konference rektorů (ČKR). Od 1. srpna se stane součástí nově zvoleného vedení ČKR. Do čela konference se postaví rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš. Jako místopředsedové budou kromě rektora Univerzity Pardubice v dalším období působit tito rektoři: Jitka Němcová z Vysoké školy zdravotnické v Praze, Jindřich Vybíral z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, Vladimír Sedlařík z Univerzity Tomáše Bati ve...
Vilémovi z Pernštejna může dnešní krajské město děkovat. A taky to dělá. Celý rok si i vy můžete připomínat 500 let od úmrtí velkého podnikatele své doby. Podle historika Petra Vorla se Vilém dá považovat za druhého zakladatele Pardubic. „První středověké založení souvisí s rodem pánů z Pardubic, se zájmem arcibiskupa Arnošta z Pardubic o podpoření rodinného majetku. V případě Viléma z Pernštejna byly důvody trochu jiné.“ Proč Vilém a Pardubice?...