Novinky

Mezinárodní zkoušky z ruského jazyka Univerzita Pardubice, Jazykové centrum Přihláška k přípravnému kurzu   Jazykové centrum Univerzity Pardubice ve spolupráci s Ruským střediskem vědy a kultury v Praze nabízí možnost získat mezinárodní certifikát z ruského jazyka uznaný Hlavním centrem testování občanů cizích zemí Ministerstva vzdělávání Ruské federace a ALTE (Evropskou asociací pro jazykové testování). Zájemci z řad studentů/zaměstnanců Univerzity Pardubice...
Kurz první pomoci 17. 02. 2020
Fakulta zdravotnických studií nabízí KURZY PRVNÍ POMOCI nejen pro zaměstnance Univerzity Pardubice. Nikdo z nás neví, kdy se dostane do situace, která bude vyžadovat poskytnutí první pomoci. Je dobré být připraven.  4 hodinový kurz probíhá v malých skupinách 10 - 15  účastníků. Ti se mimo jiné naučí a prakticky si vyzkouší nácvik nepřímé srdeční masáže a plicní ventilace - Kardiopulmonální resuscitace (KPR) na nejmodernějších výukových modelech. Naši lektoři jsou...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Rekordní počet 70 týmů středoškoláků se v pátek utkal na Univerzitě Pardubice v soutěži Chemiklání. Během jediného dne změřilo na Fakultě chemicko-technologické síly v řešení sady chemických úloh více než 300 žáků z České republiky a ze Slovenska. Chemiklání pořádali už popáté vysokoškolští studenti, kteří jsou také autory speciální sady chemických úloh pro soutěžící středoškolské týmy. Šanci zvítězit měli jen ti, kteří jich správně vyřešili ve stanoveném čase co...
Den otevřených dveří na Fakultě restaurování Univerzity Pardubice V pátek 10. ledna 2020 uspořádala Fakulta restaurování Univerzity Pardubice se sídlem v Litomyšli Den otevřených dveří. Zástupci fakulty, jednotlivých ateliérů a kateder připravili v době od 10:00 do 15:00 pro zájemce o studium i širokou veřejnost prezentaci svých pracovišť. Návštěvníci při příchodu obdrželi plánek s vyznačením umístění ateliérů a kateder, leták s informacemi o přijímacích zkouškách a...
Slavnostní předávání certifikátů vojenským technikům ze státu Burkina Faso za absolvování Kurzu celoživotního vzdělávání Theoretical and Practical Course for Aircraft Maintance proběhlo 22. listopadu 2019. Dopravní fakulta Jana Pernera zajišťovala tento prakticky a teoreticky zaměření kurz pro potřeby Vzdušných sil Armády státu Burkina Fasa ve spolupráci se společností Defcon, s. r. o. Celkem bylo proškoleno 24 vojenských techniků, z nichž je jedna žena, která je zároveň jejich velitelkou...
Najděte svoji identitu! Přijďte se informovat na dny otevřených dveří a zažijte přátelskou atmosféru na našich fakultách. Rozhodněte se pro UPCE a zanechte tu svůj otisk. Pro všechny zájemce, kteří uvažují o studiu na Univerzitě Pardubice se během několika týdnů postupně otevřou učebny či laboratoře všech sedmi fakult. Prohlédnout si budou moci také moderní univerzitní kampus, univerzitní knihovnu, vysokoškolské koleje s menzou nebo tělovýchovný areál. Získají informace o...
Apply now for the short-time study stays in Preston, Alicante or Visby. Study trips take place in the framework of the subject, “Language and Culture Scheme”, which has the goal of not only developing intercultural competence and interaction, but also deepening social contacts and cooperation between various cultures. Intercultural communication leads to an increased awareness of different communication patterns and also represents a dialogue essential for living together in a modern...
Univerzita Tomsk Polytechnic University v roce 2020 pořádá olympiádu „Váš první úspěch“ pro zahraniční uchazeče ve 3 profilech. Bakalářské studium: • inženýrské vědy (fyzika, jaderná fyzika a technologie, strojírenství, výroba nástrojů, optotechnika, elektrická a elektrotechnika, tepelná a energetická a tepelná technika, ropný a plynárenský průmysl, věda o materiálech a technologie materiálů, mechatronika a robotika) https://stepik.org/edit-course-info/60876 • přírodní...