Novinky

Přijďte si s námi v pondělí 19. 9. 2022 popovídat o možnosti vyjet za studiem do zahraničí a vybrat si, kam na Erasmus. Těšíme se na vás od 9:00 ve vstupní hale Dopravní fakulty Jana Pernera.  Popovídat si můžete s koordinátorem studia v zahraničí Jiřím Paškem a se studenty doktorského studia, kteří byli také na Erasmu. Budeme vám k dispozici až do 16:00. Nemůžete se zúčastnit osobně? Zeptejte se nás online na MS Teams: https://teams.microsoft....
Angličtináři byli desetiletí zvyklí učit žáky a studenty, že hlavou Spojeného království je královna Alžběta II. Nyní se učebnice přepíšou, svět vstupuje do nové éry. „Britové na trůnu jiného panovníka ve velké většině nezažili a úmrtí Alžběty II. tak pro ně znamená velký předěl. Určitě se bude říkat: ‚To se stalo ještě za královny Alžběty…‘,“ domnívá se Olga Roebuck, vedoucí Katedry anglistiky a amerikanistiky Univerzity Pardubice. Co znamenala královna Alžbeta II. pro Spojené...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou zajímavé akce pro studenty (viz příloha), kterou pořádá Akademie ICRC Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC). Na listopad jsme pro studenty SŠ a VŠ opět připravili náš vyhlášený víkendový seminář "Klinický výzkum v kostce", kde nejenom, že mají účastníci možnost setkat se s našimi výzkumníky a dozvědět se více o vědeckých tématech z oblasti klinického a buněčného výzkumu, zúčastní se ale i...
V letošním roce již podeváté připravili studenti FESky seznamovací setkání pro budoucí prváky. V rekreačním areálu Pecka u Nové Paky tak mělo možnost 140 nových studentů FESky poznat své nové spolužáky v předstihu a zažít spoustu zábavy. Čtyřdenní program byl naplněný sportovními turnaji, soutěžemi, přednáškami i výlety. V úterý 6. 9. 2022 doplnilo program i 20 zástupců FESky v čele s děkanem prof. Stejskalem. Ten společné setkání zahájil a v neformální...
Srdečně gratulujeme Ing. Ondřeji Kubovi z Ústavu ekonomických věd k úspěšné obhajobě dizertační práce s názvem Racionální ignorance voliče a výsledek veřejné volby.
V průběhu prázdnin zaznamenal doc. Ing. Viktor Prokop, Ph.D. z Centra pro vědu a výzkum FES a jeho zahraniční partneři významný úspěch na publikačním poli. Byl vydán výzkumný článek "On the path to sustainable development: The nexus among owner gender diversity, energy management, and firms' innovation radicalness" v časopise Business Strategy and the Environment. Jde o časopis, jehož metriky ve Web of Science databázi patří mezi nejlepší. Podle impakt faktoru, ale i nového...
Dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou zajímavé akce pro studenty, kterou pořádá Akademie ICRC Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC). Na listopad jsme pro studenty SŠ a VŠ opět připravili náš vyhlášený víkendový seminář "Klinický výzkum v kostce", kde nejenom, že mají účastníci možnost setkat se s našimi výzkumníky a dozvědět se více o vědeckých tématech z oblasti klinického a buněčného výzkumu, zúčastní se ale i týmové soutěže a...
Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych Vás upozornit na uzavření výdejny menzy v Doubravicích dne 20.9.2022 z důvodu přerušení dodávky elektřiny. Děkuji za pochopení Jan Brothánek