Ocenění „Vizionář 2019“ putuje na Katedru polygrafie a fotofyziky

10. 12. 2019

V rámci 9. ročníku celorepublikové soutěže „Vizionář 2019“ bylo dne 3. prosince 2019 uděleno ocenění doc. Ing. Tomáši Syrovému, Ph.D. z Katedry polygrafie a fotofyziky Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

Cenu převzal spolu s proděkanem pro vědu a tvůrčí činnost profesorem Liborem Čapkem od vedoucího EU Pointu Komerční banky a jednatele společnosti KB Advisory Jana Hanuše. Tato cena je každoročně udělována jednotlivcům nebo týmům institucí, kteří představí ve svém projektu významný inovační potenciál se schopností reagovat na měnící se trh a jeho potřeby.

Docent Syrový ocenění získal za „Bandážový senzor určený pro detekci optimálního okamžiku pro výměnu obvazových materiálů pomocí barev“. Při vývoji senzoru spolupracoval s průmyslovými partnery OTK Group a.s., Inotex spol. s.r.o. a COC s.r.o.  

V posledních letech se do popředí stále více dostává provázanost tištěné elektroniky a tzv. chytrých textilii, pomocí kterých lze vytvořit různé funkční struktury, jako jsou NFC štítky, baterie, displeje, senzory aj. Jejich výhodou je efektivní a levná výroba pomocí tiskových technik. Mezi takové typy mezioborového propojení lze zařadit výsledek nadčasového výzkumu doc. Syrového. Inovativní přínos bandážového senzoru spočívá v jeho praktické aplikaci v lékařství, k zefektivnění hojení tkání, které by se bez aplikace speciální bandáže hůře hojily, dále využití senzoru ve veterinárním lékařství a dalších oblastech biomedicíny.

Vývoj bandážového sensoru trval téměř 4 roky a byl řešen v rámci projektu FlexPrint, v programu centra kompetence TA ČR, který je zaměřen na tištěnou elektroniku a chytré textilie. V následujícím období je projednávána výroba a uvedení „chytré textilie“ do praxe, na čemž by se měli podílet OTK Group a.s., COC s.r.o.