Pamětní medaile pro prof. Růžičku a Ing. Chlupatého

12. 12. 2018

Děkan fakulty se rozhodl udělit bronzovou „Pamětní medaili Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice“ prof. Ing. Aleši Růžičkovi, Ph.D. a Ing. Tomáši Chlupatému, Ph.D. za publikaci v časopise Coordination Chemistry Reviews s vysokým ukazatelem Article Influence Score (AIS) podle Hodnocení 2017.

Pamětní medaile oceněným předal děkan prof. Petr Kalenda na 15. zasedání Vědecké rady Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.