Pardubice přivítají nejlepší mladé chemiky České republiky

10. 6. 2022

Ve čtvrtek 16. června 2022 bude Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice hostit chemické talenty. Jubilejní desátý ročník celostátního finále soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR rozhodne o tom, kdo se stane žákovským mistrem republiky v chemii.

Soutěž je určena žákům osmých a devátých tříd základních škol a jejím cílem je popularizace chemie jako perspektivního studijního i pracovního oboru. Regionální kola Mladého chemika probíhala od září loňského roku v jedenácti pořadatelských centrech a celkem se do soutěže zapojilo více než 17 000 žáků z 614 základních škol. Čtyřicet nejúspěšnějších postoupilo do celostátního finále.

„Jubilejní desátý ročník národního finále se koná v místě, kde soutěž před patnácti lety vznikla a kde má chemie více než stoletou tradici. Je potěšující, že po dvouleté pandemické odmlce se opět můžeme setkat osobně a uspořádat finále jako vysoce prestižní společenskou událost, která je silným motivačním zážitkem pro všechny soutěžící,“ konstatuje Petr Kalenda, děkan pořádající Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

„O nadané mladé chemiky máme velký zájem a finalisté se k nám po maturitě rádi vracejí, aby u nás završili své vzdělání. Je symbolické, že mezi letošními absolventy Fakulty chemicko-technologické najdeme i vítězku a stříbrnou účastnici prvního ročníku celostátního finále v roce 2013,“ doplňuje profesor Kalenda.

Na talentované chemiky čeká nejprve test teoretických znalostí a poté zkouška laboratorních dovedností. Součet bodových zisků z obou částí soutěže rozhodne o konečném pořadí.

„Tvorba soutěžních úloh je týmovou prací fakulty a respektuje Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Nevyhýbáme se ani obtížnějším otázkám, protože u celostátních finalistů předpokládáme zvýšený zájem o obor a nadstandardní vědomosti. Všichni učitelé s předstihem obdrželi tematické okruhy požadovaných znalostí, aby své žáky stihli na finále připravit,“ vysvětluje Petr Němec, proděkan pro pedagogiku FChT Univerzity Pardubice.

Mladí chemici ale nebudou jen soutěžit. Pořádající fakulta jim umožní stát se na jeden den vysokoškolskými studenty se vším, co k tomu patří. Finalisté tak budou moci bezplatně poobědvat v menze, přespat na univerzitních kolejích nebo si vyzkoušet práci v nejmodernějších laboratořích. Přitažlivý doprovodný program nabídne i finálový den.

„Největší zpestření přinese science show známého popularizátora vědy Michaela Londesborougha, v jehož repertoáru je řada působivých a dechberoucích experimentů. Pro učitele jsme připravili přednášku zaměřenou na tisk pro budoucí aplikace, rodiče absolvují komentovanou exkurzi v prostorách fakulty. Chybět nebudou ani ukázky efektních pokusů,“ přibližuje Gabriela Čebišová z agentury Czech marketing, která celostátní klání organizačně zajišťuje.

Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen se uskuteční na akademické půdě za přítomnosti řady významných hostů. Oceněno bude všech čtyřicet finalistů a tři učitelé, jejichž žáci obsadí medailové pozice. Díky pořadatelům a partnerům celostátního finále se soutěžící mohou těšit na velmi hodnotné ceny. Ti nejlepší si odnesou notebook, tablet, chytré hodinky nebo outdoorovou kameru. Děkan pořádající fakulty udělí také prvním pěti finalistům příslib přiznání stipendia během prvního akademického roku studia na FChT Univerzity Pardubice v celkové hodnotě 108 000 Kč.

zdroj: mladychemikcr.cz