UPCE

Pátá „fakultní škola“ je v Železném Brodě. Vyrábí pro nás skleněné srdcovky

12. 5. 2020

 

Vzájemná spolupráce mezi Fakultou chemicko–technologickou Univerzity Pardubice a Střední uměleckoprůmyslovou školou sklářskou v Železném Brodě vyústila již v loňském roce podpisem memoranda o spolupráci. Tato střední škola s dlouholetou tradicí v Libereckém kraji se tak stala naší již v pořadí pátou „Fakultní školou“, což podtrhuje umístění označení v podobě smaltované cedule na fasádě školy.

Spolupráce mezi oběma institucemi je naplňována společnými aktivitami v rámci propagace, soutěžemi a „exkurzemi šitými na míru“, kdy si studenti např. mohou vyzkoušet stát se na jeden či více dnů vysokoškoláky, navštívit laboratoře, vyzkoušet si praktická cvičení z různých oblastí chemie a přespat na koleji.

Plodná spolupráce je podpořena mimo jiné i tím, že vedení školy již druhým rokem vytváří pro FChT skleněný artefakt s názvem „Srdcovka“, který je předáván děkanem fakulty při zvláštních příležitostech. V červnu loňského roku byla předávána jako symbolický „Chemický Oskar“ vítěznému filmovému týmu žaček ze Základní umělecké školy Plzeň v rámci ocenění Mezinárodní dětské výtvarné výstavy „Lidice 2019 v sekci krátkých filmů na téma „Chemie“.

Skleněná „Srdcovka“ váží bezmála 5 kilogramů a byla vytvořena ve sklářské dílně pod odborným vedením Ing. Kamila Skrbka. Ve výsledném návrhu, který pro železnobrodskou dílnu vytvořil grafik Oldřich Jiskra, se snoubí provázanost symbolu chemie - „srdcové baňky“, kterou fakulta používá jako svůj symbol v rámci propagace již několik let. „Srdcovka“ je umístěna na skleněné knize, která odkazuje na vzdělávání a vědomosti obecně, purpurová vlna uvnitř propojuje s fakultní barvou a živoucností lidského srdce naplněného krví a samozřejmě s láskou k chemii. Asociuje i slogan FChT „Život je chemie!“, který je fakultním mottem provázejícím nás již několik let a to jak v propagačních portfoliích na webu, tak i v mediálních kampaních.

Vedení obou institucí aktivně podporuje vzájemné propojení při vyhledávání potencionálních uchazečů s nadšeným zájmem o studium chemie. Věříme, že plodná a intenzivní spolupráce bude mezi oběma institucemi i v budoucnu nadále prohlubována.

Mgr. Lucie Stříbrná, Ph.D.
proděkanka fakulty