Pět regionálních základních škol se stalo našimi fakultními školami

27. 6. 2022

Prohloubení již navázané spolupráce se základními školami bylo završeno podpisem smlouvy o spolupráci. Pět základních škol v našem regionu, jejichž žáci se umístili na předních příčkách v regionálním kole soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika“, potvrdilo svou spolupráci s Fakultou chemicko–technologickou. ZŠ se tak staly „fakultními školami“ FChT.

Cílem této užší spolupráce je zvyšovat zájem žáků o chemii a také technické obory. Vybrané školy budou moci pravidelně navštěvovat demonstrační laboratoř a rozšiřovat si tak své znalosti a dovednosti v oblasti chemie. Stejně tak budou jejich aktivity podporovány při přípravě na jednotlivá kola soutěží s chemickou tématikou, (Festival vědy a techniky pro děti a mládež, pořádaný spol. AMAVET apod.). Ředitelé ZŠ velmi vstřícně přijali tento akt a většina z nich určila jako svého koordinátora učitelky či učitele chemie.

Fakulta podepsala memoranda s následujícími Základními školami:

  • ZŠ Polabiny 3, npor. Eliáše, Pardubice
  • ZŠ Studánka, Pardubic
  • ZŠ U školek, Litomyšl
  • ZŠ Školní nám., Chrudim
  • ZŠ Cerekvice nad Loučnou

Věříme, že vzájemná spolupráce bude i v budoucnu nadále prohlubována.

Mgr. Lucie Stříbrná, Ph.D.
proděkanka fakulty
foto Milan Reinberk