Pozvánka na 1. zasedání Akademického senátu FChT

25. 11. 2022

Pozvánka na 1. zasedání Akademického senátu FChT UPCE,

které se bude konat ve středu 7. prosince 2022 od 14:00 hodin 

v zasedací místnosti děkanátu FChT (budova HA)


Program zasedání:

1. Zahájení
2. Zpráva o průběhu a výsledcích voleb do AS FChT UPCE pro funkční období 2022–2025
3. Volba předsednictva a předsedy AS FChT UPCE pro funkční období 2022–2025
4. Projednání dokumentu „Realizace Strategického záměru Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice pro rok 2023“
5. Různé

Podklady pro jednání jsou k dispozici na této adrese.

doc. Ing. Martin Adam, Ph.D. - v.r.
předseda AS FChT UPCE