Pozvánka na 17. zasedání Akademického senátu FChT

21. 10. 2022

POZVÁNKA 

na 17. zasedání Akademického senátu FChT UPCE,
které se bude konat v pondělí 31. října 2022 od 13:00 hodin 
v zasedací místnosti děkanátu FChT (budova HA).

Program zasedání:
1. Zahájení
2. Projednání směrnice „Přijímací řízení pro akademický rok 2023/2024“
3. Různé 

Podklady pro jednání jsou k dispozici na této adrese.

doc. Ing. Martin Adam, Ph.D. - v.r.
předseda AS FChT UPCE