Pozvánka na 2. zasedání AS FChT - 30. 1. 2023

23. 1. 2023

POZVÁNKA

na 2. zasedání Akademického senátu FChT UPCE,

které se bude konat v pondělí 30. ledna 2023 od 13:00 hodin
v zasedací místnosti děkanátu FChT (budova HA)

Program zasedání:

  1. Zahájení
  2. Projednání materiálu „Plán nákupu investic FChT v roce 2023“
  3. Různé

Podklady pro jednání jsou k dispozici na adrese: https://zamestnanci.upce.cz/akademicky-senat-fcht

doc. Ing. Martin Adam, Ph.D. - v.r.
předseda AS FChT UPCE