Prof. Pasch přednášel o mikrostrukturách polymerů

24. 2. 2020

V pátek 21.2.2020 se v 10 hodin otevřela posluchárna C3, aby přivítala zájemce z řad našich akademiků a studentů o přednášku prof. Dr. Haralda Pasche, který k nám zavítal až z Jižní Afriky z Univerzity Stellenbosch, ležící v provincii Západní Kapsko. Tato univerzita patří k nejstarším a nejkvalitnějším v Africe vůbec. Byla založena v roce 1919 a nachází se cca 80 km od Kapského Města.

Prof. Dr. Pasch jako renomovaný odborník na makromolekulární látky a polymery poutavě představil základní myšlenky a vize svého vědeckého týmu. Jednalo se především o komplexní analýzy polymerů s ohledem na jejich chemické složení a mikrostrukturu detekovaných pomocí moderních a vysoce pokročilých metod frakcionace nebo spektroskopie. Jeho primárním badatelským zájmem je zkoumání mikrostruktury a chemického složení různých polymerů.

Prof. Dr. Pasch v rámci své studijní a později také kariérní dráhy doslova obkroužil celý svět. Ve svém Curriculu vitae má uvedeny takové metropole jako je Oděsa, Berlín, Darmstadt nebo Kuvajt, kde na vzdělávacích a vědecko-výzkumných institucích působil v průběhu let 1976 až 2007. Od roku 2008 se Univerzita Stellenbosch stala místem, kde nakonec zakotvil a úspěšně dokončil profesorské řízení. Již několik let spolupracuje i s našimi akademiky v rámci oboru polymerů a makromolekulárních látek.

Přednáška osvěžila nejen komunikaci v angličtině, ale také nabídla další zajímavé metody, které se v novodobém výzkumu uplatňují v tomto vědeckém oboru. Jsem rádi, že na přednášku zavítala početná skupina zájemců, což svědčí o tom, že naši studenti a akademičtí pracovníci mají snahu se obohacovat novými poznatky v oblasti chemie nejen od nás, ale i ze zahraničí.

Mgr. Lucie Stříbrná, Ph.D.
proděkanka FChT