UPCE

Prof. Ing. Jaroslav Šesták, DrSc. převzal stříbrnou pamětní medaili fakulty

24. 9. 2018

Významné životní jubileum 80 let v těchto dnech oslaví pan prof. Ing. Jaroslav Šesták, DrSc., který je od roku 2010 čestný doktor Univerzity Pardubice.  U této příležitosti mu děkan Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice prof. Ing. Petr Kalenda, CSc. udělil stříbrnou pamětní medaili fakulty. Slavnostního aktu se zúčastnil také rektor Univerzity Pardubice prof. Ing. Jiří Málek, CSc. a prof. Ing. Petr Mošner, Dr. - proděkan pro vědu a tvůrčí činnost Fakulty chemicko-technologické UPa.

S naší fakultou pan profesor Šesták významně spolupracuje řadu let, a to jak v oblasti vědecko-výzkumné, tak v oblasti pedagogické. Je také pravidelným členem doktorských a habilitačních komisí a zúčastňuje se i jmenovacích řízení pro udělování hodnosti profesora. Ve vědecké komunitě se etabloval zejména v oblasti materiálového výzkumu. V posledních letech je celá řada jeho přednášek a studií věnována také interdisciplinaritě přírodovědných a humanitních oborů.

Za svoji vědecko-výzkumnou a pedagogickou práci obdržel celou řadu tuzemských i zahraničních medailí a vyznamenání. V loňském roce převzal z rukou prezidenta České republiky také medaili Za zásluhy I. stupně, za zásluhy o stát v oblasti vědy a školství.