Seminář Ústavu environmentálního a chemického inženýrství

Uložit do kalendáře 22-03-2019 10:00 22-03-2019 10:00 Czech republic/Europe Seminář Ústavu environmentálního a chemického inženýrství Ústav environmentálního a chemického inženýrství Fakulty chemicko-technologické, Univerzity Pardubice ve spolupráci s Odbornou skupinou analytické chemie ČSCH si Vás dovoluje pozvat na seminář ÚEnviChI s následujícím programem:... Fakulta chemicko-technologická UPa, Studentská 573, Pardubice, učebna HB S22
22. 03. 2019 Fakulta chemicko-technologická UPa, Studentská 573, Pardubice, učebna HB S22
UEnviChI

Ústav environmentálního a chemického inženýrství
Fakulty chemicko-technologické, Univerzity Pardubice
ve spolupráci s Odbornou skupinou analytické chemie ČSCH

si Vás dovoluje pozvat na seminář ÚEnviChI s následujícím programem:

Ing. Jan Patočka
(student Ph.D., Ústav environmentálního a chemického inženýrství, FChT, UPa)

“ ETV-ICP-o-TOF-MS: účinnost transportu analytu a zkušenosti s technikou“

a

Ing. Martin Loula
(student Ph.D., Ústav analytické chemie, VŠCHT Praha)

“ ETV a single particle: nové možnosti propojení a aplikací spektroskopií s indukčně vázaným plazmatem“

Ústav environmentálního a chemického inženýrství FChT UPa, Odborná skupina analytické chemie ČSCH
prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc.
466 037 503