Setkání absolventů k 60 letům Katedry anorganické technologie

Uložit do kalendáře 18-05-2019 (Celý den) 18-05-2019 (Celý den) Czech republic/Europe Setkání absolventů k 60 letům Katedry anorganické technologie Katedra anorganické technologie pořádá setkání absolventů katedry u příležitosti 60. výročí jejího založení. Anorganická technologie má na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice dlouholetou tradici, neboť byla od roku 1950... Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice
18. 05. 2019 Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice

Katedra anorganické technologie pořádá setkání absolventů katedry u příležitosti 60. výročí jejího založení.

Anorganická technologie má na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice dlouholetou tradici, neboť byla od roku 1950 rozvíjena na katedře obecné a anorganické chemie, která v té době měla tři oddělení, a to oddělení mineralogie (které během 50. let XX. století zaniklo), oddělení anorganické chemie a oddělení anorganické technologie, ze kterého se v roce 1959 stala samostatná katedra (KAnT).

Katedra anorganické technologie (KAnT)
prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D.
466 037 185, 466 037 127