UPCE

Fakulta letos slaví 30 let

22. 3. 2021

Letos uplyne 30 let od okamžiku, kdy se zrodila z původní Vysoké školy chemicko–technologické v Pardubicích (VŠChT) na jednu z několika fakult nově vznikající univerzity Fakulta chemicko - technologická.

Univerzita Pardubice jako celek je jedinou univerzitou v Pardubickém kraji a pod svými křídly poskytuje bezpečné akademické zázemí osmi tisícům studentů a více než tisícovce zaměstnanců. Řadí se mezi nejmodernější a prestižní vzdělávací a vědecko-výzkumné instituce v České republice. Zaštiťuje sedm fakult s různým oborovým zaměřením, z nichž historicky nejstarší je právě Fakulta chemicko–technologická, která si v roce 2020 připomněla kulaté 70. výročí vysokého chemického školství v hlavní metropoli kraje, umístěné symbolicky do srdečního centra vzdělanosti, chemie, vědy, kultury a sportu.

Historie Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice má hluboké kořeny sahající až do roku 1950, kdy byla založena Vysoká škola chemická. Významným impulsem pro založení vysoké školy byla silná potřeba vysokoškolsky vzdělaných odborníků pro rozvíjející se chemický průmysl. Vysoká škola si vybudovala kvalitní renomé v oblasti vzdělanosti a vědy. Její existence je neodmyslitelně spjata s takovými podniky, jako jsou Synthesia nebo Výzkumný ústav organických syntéz.

Již zmíněným historickým milníkem byl rok 1991, kdy se původní VŠChT transformovala na Fakultu chemicko–technologickou. Univerzita Pardubice pak vznikla v roce 1994 a od roku 2009 FChT sídlí v moderním areálu přímo v univerzitním kampusu v Polabinách. V roce 2015 byla také dokončena rekonstrukce a dostavba zbývajících prostor v původním areálu na náměstí Čs. Legií a budov v Technologickém areálu v Doubravicích. Za 70 let své existence se rozvinula v moderní vysokoškolské pracoviště, které svým vědeckým a pedagogickým výkonem významně přispívá k prestižnímu hodnocení celé univerzity.

V roce 2016 jsme si připomenuli 25 leté výročí vzniku FChT. Při této příležitosti se konal slavnostní akademický obřad, kdy byly udělovány bronzové medaile profesorům fakulty za zásluhy. K této významné příležitosti byla vydána i publikace „25 let Fakulty chemicko – technologické Univerzity Pardubice“ s podtitulem „1950 – 1991 – 2016“.

Za uplynulých pět let od tohoto 25letého výročí se může fakulta pochlubit udělením statutu „Institucionální akreditace“ v oblasti chemie, který uděluje Národní akreditační ústav standardně na 10 let (2019 – 2029). Udělení statutu IA znamená, že fakulta při hodnocení prokázala, že má dostatečně kvalitně nastaveny mechanismy vnitřního hodnocení a bude moci v určených oblastech vzdělávání sama upravovat směřování, resp. udílení akreditací vlastních studijních programů bez zásahů zvenčí.

Vzhledem k celosvětové pandemické situaci, která zasáhla Českou republiku na jaře 2020, vyúsťující v celou řadu limitujících opatření se oslavy 70. výročí vzniku chemického vysokého školství v Pardubicích na podzim téhož roku nekonaly a byly odloženy na dobu, až to bude možné zrealizovat. Stejně tak je „ochromená“ i možnost oslavit významné 30 leté výročí. Věříme, že až to situace dovolí, tak si všichni společně oslavy vynahradíme!

Mgr. Lucie Stříbrná, Ph.D.
proděkanka fakulty