Slavnostní instalace děkana FChT

Během slavnostního obřadu bylo jmenováno nové vedení naší fakulty na dobu následujících 4 let. Ve funkci děkana pokračuje prof. Ing. Petr Kalenda, CSc., který tímto převzal pomyslné žezlo k vedení fakulty.

Roztáhnout úvodní fotku: 
false